Wat is een bedrijf waard?

Wat is een bedrijf waard

Wat is een bedrijf nu eigenlijk waard. Doorgaans wordt er een waarde aan bedrijf toegekend, op basis van de nettowinst of de vrije kasstroom. Hier wordt vervolgens een multiplier op toegepast.

MKB versus grote bedrijven

Als je echter kijkt naar sommige beursgenoteerde bedrijven, dan gaat dit niet op. Zo waren bedrijven zoals Tesla en Uber al vele miljarden waard, voordat zij ook maar een dollar winst hadden gemaakt. Dit geeft wel aan, dat de standaard formule voor berekening van de waarde van een bedrijf niet altijd op gaat.

Bij het MKB wordt er echter doorgaans wel naar objectieve maatstaven gekeken. Het is niet de verwachting dat een huidige MKB onderneming zal doorgroeien naar een miljarden bedrijf, zoals dat bij Uber en Tesla wel het geval was.

De boekwaarde

Naast een verkoopwaarde van een bedrijf is er ook een boekwaarde. De boekwaarde is gelijk aan de waarde van de bezittingen min de schulden. Of andersom geredeneerd, het eigen vermogen van de onderneming. 

Het probleem met deze manier van een waardebepaling, is dat het om een momentopname gaat. Daarnaast is deze waarde door een boekhouder enigszins te beïnvloeden. Door bijvoorbeeld minder voorzieningen te treffen, zal de boekwaarde van de onderneming stijgen. Dit kan bijvoorbeeld door alle debiteurenposten als courant te beschouwen, terwijl dit in werkelijkheid niet het geval is.

De bedrijfswaarde berekenen op deze manier geeft de minimale waarde van een onderneming aan.

Waardering op basis van de winst

Hetzelfde probleem heb je met winst. Ook winst kan je beïnvloeden. Je zou bijvoorbeeld aan het einde van het jaar extra omzet kunnen genereren, door verkopen te realiseren tegen hogere kortingen of langere betalingstermijnen.

Ook het laten vrijvallen van voorzieningen zal zorgen voor een hogere winst. 

Daarnaast, als je van plan bent om een bedrijf op niet al te lange termijn te verkopen, dan zou je drastisch kunnen gaan besparen, om een zo hoog mogelijke winst te behalen. Dit hoeft zeker niet in het belang van de onderneming te zijn. Wellicht zie je hier op langere termijn de gevolgen van terug. Op dat moment is de onderneming dan al verkocht en is er wellicht teveel betaald.

Waardebepaling en winst

EBIT en EBIDTA

Naast de nettowinst wordt er ook vaak gekeken naar EBIT en EBITDA. EBIT is de winst voor rente en belastingen en bij EBITDA gaat het om de winst voor rente, afschrijvingen, waardeverminderingen en belastingen. De redenering hierbij is dat je op deze manier inzicht krijg in de resultaten uit de bedrijfsvoering. 

Vrije kasstroom

Bovenstaande maakt dat ik zelf groot voorstander ben van de vrije kasstroom benadering. Deze vrije kasstroom is objectiever en lastiger te beïnvloeden. Het enige wat je zou kunnen doen, is betalingen uitstellen en klanten vragen om eerder te betalen. 

Toekomstige kasstromen

Er wordt ook bijna altijd gekeken naar de verwachte vrije kasstromen in de komende jaren. Een gangbare periode is hierbij vijf jaar. Door toepassing van de discounted cashflow methode (DCF) wordt er dan een waarde berekend.

Hierbij gaat het om een contante waarde, waarbij de rol van de rente in acht wordt genomen.

Het nadeel hiervan is dat puur een schatting is. Ik heb zelf meerdere meerjarige strategische plannen gemaakt. Maar om de exacte toekomstige geldstromen voor de komende vijf jaren te berekenen, is praktisch onmogelijk. Er kan zoveel gebeuren, dat je er altijd naast zit. Hetzelfde geldt voor de te verwachten winst. Winsten uit het verleden bieden in mijn opinie meer zekerheid.

Waardebepaling cashflow

Waarde voor de koper

De vraag wat is een bedrijf waard, hangt ook sterk af van de waarde die koper aan het bedrijf geeft. Als er bijvoorbeeld veel synergieën kunnen worden behaalt, dan zou de waarde voor de ene koper hoger kunnen zijn dan voor een andere koper.

Maar ook een produkt pijplijn is van groot belang. Stel dat een bedrijf bepaalde producten in zijn pijplijn heeft, die jou als ondernemer wel eens veel marktaandeel zou kunnen gaan kosten. Dan bescherm je als het ware jouw eigen bedrijf, door dit bedrijf op tijd te kopen. 

Dit zie je vooral bij grote techbedrijven. Wanneer zij een startup zien, die weleens een bedreiging zou kunnen gaan worden, dan zullen zij trachten dit bedrijf in een vroeg stadium over te nemen. Hierbij wordt er dan amper gekeken naar winst of de kasstroom van het bedrijf dat zij overnemen. Er wordt veel meer gekeken naar de schade die de startup zou kunnen berokkenen. 

Plannen om een bedrijf te verkopen

Heb je plannen om jouw bedrijf te verkopen? En zou je graag willen weten wat jouw bedrijf ongeveer waard is? Begin dan eerst eens met het raadplegen van de boekhouder. Een boekhouder kan jou de informatie aanleveren op basis waarvan een eerste waardeschatting kan worden gemaakt. 

Het is dan van belang om de waarde te bepalen op basis van de verschillende benaderingen. Zo kun je denken aan:

  • 5 keer de netto-winst
  • 5 keer de vrije kasstroom
  • De boekwaarde + 2 keer de netto-winst
  • 1 keer de jaaromzet

Op deze manier krijg je inzicht in wat het bedrijf minimaal zou moeten opleveren en wat ongeveer het maximale is, van hetgeen je kunt verwachten. Dit is een goede indicatie om de onderhandelingen met kandidaat kopers te starten en een eerste richtprijs vast te stellen. Het verschil tussen de verschillende waardebepalingen is de onderhandelingsruimte. Dat speelt ook een rol bij de vraag wat is een bedrijf waard.

Het juiste moment om een bedrijf te verkopen

Het moment van het verkopen van een bedrijf kan ook grote invloed hebben op de verkoopprijs die je ontvangt. Wanneer de economische vooruitzichten goed zijn, dan zal er een hogere prijs worden betaalt. Maar ook bijvoorbeeld de stand van de rente kan van invloede zijn. 

Wanneer de kopende partij een lening dient af te sluiten en rente en aflossing dient te gaan betalen, dan is een lage rente van belang. Zeker bij het aantrekken van risicokapitaal kan deze rente behoorlijk hoog zijn.

Dit kan ook de waarde van de onderneming beïnvloeden. Uiteindelijk wordt er gekeken naar het vereiste rendement, in vergelijking tot het rendement wat er met de investering kan worden behaald. Dit rendement dient hoger te zijn dan de rente over het vreemd vermogen dat je dient te betalen.

De waarde en prijs van een onderneming hoeven uiteindelijk niet aan elkaar gelijk te zijn. Uiteindelijk spelen onderhandelingen een goede rol.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *