Vermogensbelasting

Vermogensbelasting

In Nederland dien je belasting te betalen over het vermogen dat je bezit. In de volksmond heet dit de vermogensbelasting. Wel bestaan er vrijstellingen, zodat je niet direct over de eerste euro dit je bezit, belasting hoeft te betalen.

Voor spaarders en belegger is dit systeem van belastingheffing over inkomen uit vermogen de afgelopen jaren echter niet echt voordelig gebleken. Er zijn dan ook meerdere rechtzaken aangespannen  tegen deze manier van belastingheffen.

Het systeem van fictief rendement

Om de belastingheffing eenvoudiger te maken, is er in het verleden gekozen voor een fictief rendement. Over het vermogen dat je bezit wordt je geacht een bepaald rendement te behalen, waarover je belasting bent verschuldigd. Het werkelijk behaalde rendement is hierbij niet van belang.

Hoe realistisch zijn de fictieve rendementen?

De laatste jaren is er steeds meer kritiek gekomen op dit systeem van belastingheffing. Dit omdat het fictieve rendement waarmee wordt gerekend niet realistisch is. De spaarrente is 0%, maar voor de belastingdienst wordt je nog steeds geacht wel rente te ontvangen.

Des te hoger het vermogen, des te hoger het veronderstelde rendement. Er wordt dan simpelweg vanuit gegaan dat je, indien je meer vermogen bezit, dat je dan gaat beleggen, waardoor je een hoger rendement zal behalen.

Belasting betalen zelfs als je vermogen afneemt

In onze opinie is het systeem wat wordt gehanteerd zeer twijfelachtig. Er zijn voldoende jaren geweest dat de beurskoersen daalde. 

In een dergelijk geval dien je alsnog belasting te betalen. Het kan dus voorkomen, dat je naast dat je geld verliest op jouw beleggingen, nog steeds belasting dient te betalen, omdat de belastingdienst er vanuit gaat dat je wel een positief rendement hebt gerealiseerd.

Betalen bij verlies

Hierdoor wordt je als het ware gedwongen risico te nemen met jouw beleggingen, om het fictieve rendement daadwerkelijk te realiseren en jouw vermogen niet te doen laten afnemen. Met geld investeren zonder risico zal je dit fictieve rendement namelijk niet behalen. Ook deposito sparen zal je geen dergelijk rendement opleveren.

Aanpassing van het fictieve rendement

Door de lage rente is de overheid gedwongen om de fictieve rendementen aan te passen. in onze ogen is dit nog steeds niet marktconform, maar het gaat in ieder geval enigzins de goede kant op.

Voor 2022 gaat de belastingdienst de fictieve rendementen wederom aanpassen. Voor sparen wordt er dan gerekend met 0,09% en beleggen 5,33%. 

Het zou de belastingdienst sieren, als zij hierbij zouden aangeven bij welke spaarrekening in Nederland je op dit moment een rente van 0,09% kan ontvangen. 

Het vermogen berekenen

Het vermogen bereken je aan de hand van jouw bezittingen min de schulden. Een eigen woning hoef je hierbij niet bij het vermogen op te tellen. De eigen woning wordt al belast via het huurwaardeforfait.

Let er wel op dat dit alleen om een eigen woning opgaat.

Heb je bijvoorbeeld een vakantiehuis of een tweede huis dat je verhuurd, dan dien je dit wel bij het vermogen op te tellen.

Dus ook al mag je bij lenen de betaalde rente niet langer aftrekken, het heeft wel invloed op de vermogensbelasting.

Om de berekening eenvoudig te maken wordt er gewerkt met een peildatum. Deze peildatum is 1 januari. Op basis van het vermogen per die datum dien je de vermogensbelasting te berekenen. 

vermogensbelasting berekenen

Wat er na die de datum gebeurd is voor de rest van het jaar niet relevant. Dat gaat pas was weer een rol spelen bij het volgende belastingjaar.

De tarieven vermogensbelasting 2021

Elk jaar verandert er wel weer wat op dit gebied. Zo zijn dit jaar de fictieve rendementen aangepast, hetgeen goed nieuws is. Maar het belastingpercentage is verhoogt van 30% naar 31%. Dit is het geldende tarief van belastingheffing over vermogen in Box 3 voor 2021.

De verlaging van het fictieve rendement is hierdoor gedeeltelijk een sigaar uit eigen doos.

Heffingsvrij vermogen

Het heffingsvrij vermogens bedraagt in 2021 een bedrag van 50.000 euro per persoon. Ben je getrouwd, of heb je een fiscaal partner, dan bedraagt dit dus 100.000€. 

Over dit bedrag ben je geen vermogensbelasting verschuldigd. Vermogen boven dit bedrag wordt progressief belast.

Fictieve rendementen 2021

Er wordt met twee verschillende tarieven voor het fictief rendement gewekt. Een fictief rendement voor sparen van 0,03% en voor beleggen van 5,69%. 

Naarmate het vermogen hoger is, dan wordt er veronderstelt dat de balans spaargeld en beleggingen gaat veranderen. Het aandeel beleggen toeneemt, waardoor het gemiddelde fictieve rendement zal toenemen. Het fictieve rendement is het belastbaar inkomen waarover de belasting wordt berekend.

Bij een hoger vermogen betaal je dus een hoger belastingtarief.

Vermogen boven heffingsvrij vermogenFictief rendementTe betalen belasting
< 50.001€1,90%0,6%
50.001 < 950.001€4,50%1,4%
>950.001€5,69%1,8%

Te betalen belasting

Onderstaand een aantal voorbeelden van hoeveel belasting je dient te betalen als alleenstaande:

VermogenFictief rendement31% belasting
€ 100.000€ 949€ 294
€ 300.000€ 9.951€ 3.085
€ 500.000€ 18.953€ 5.875
€ 1.000.000€ 41.458€ 12.852
€ 1.500.000€ 69.314€ 21.487

 

In de onderstaande tabel een zelfde berekening voor gehuwden en mensen met een fiscaal partnert:

VermogenFictief rendement31% belasting
€ 100.000€ 0€ 0
€ 300.000€ 7.701€ 2.387
€ 500.000€ 16.703€ 5.178
€ 1.000.000€ 39.208€ 12.154
€ 1.500.000€ 66.469€ 20.605

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

×
Show
BankSpaarvormRente
Rietumu2 jaar deposito4,45%
Banca Progetto1 jaar deposito4,20%
Klarna Bank1 jaar deposito4,16%
Haitong1 jaar deposito4,10%
Nordax BankVrij opneembaar3,06%
Rente per 09/12/2023

Meer informatie