Starterslening berekenen

Starterslening berekenen

Voor starters op de woningmarkt wordt het door middel van een starterslening voor starters mogelijk gemaakt om toch een huis te kopen. Is de hypotheek die je kan krijgen via een bank niet voldoende, dan kan je een starterslening berekenen om te bekijken of dit voor jou uitkomst biedt. 

Het stimuleringsfonds volkshuisvesting maakt het op deze manier voor starters alsnog mogelijk om een huis te kopen.

Wat is een starterslening?

In ongeveer 200 gemeenten in Nederland worden er startersleningen aangeboden. Dit is een lening waarbij het verschil tussen de prijs van het koophuis en de hypotheek die je kunt krijgen, wordt overbrugd. 

Is de maximale hypotheek die je kan krijgen via een bank niet voldoende om een huis te kopen, dan wordt dit op deze manier misschien toch nog mogelijk om alsnog een huis te kopen.

Daarnaast is het kenmerk van de starterslening is dat je de eerste drie jaar geen rente hoeft te betalen.

Voorwaarden voor een starterslening

Voor het verkrijgen van een starterslening gelden er een aantal voorwaarden waaraan je dient te voldoen om in aanmerking te komen voor deze extra lening

Deze voorwaarden verschillen per gemeente. Dit omdat de woningmarkt van gemeente tot gemeente verschilt. De voorwaarden voor het berekenen van een starterslening zien er doorgaans als volgt uit:

  • Maximale aankoopbedrag van een woning. Dit verschilt per regio, maar valt binnen de bedragen die gelden voor de nationale hypotheek garantie (NHG).
  • Je kan alleen aanspraak maken op een starterslening indien je jouw eerste huis koopt.
  • Een maximaal bedrag wat kan worden geleend. Dit bedraagt doorgaans 20% van de waarde van het huis, waarbij de maximale starterslening 30,000€ bedraagt.
  • De rente staat voor 15 jaar vast (op dit moment 2,9%).
  • Minder dan 30,000€ eigen geld bezitten of 60,000€ met jouw partner.

Hertoetsing van de lening

Na de periode van 3 jaar dien je rente te betalen. Is jouw inkomen echter niet afdoende om ook daadwerkelijk rente te gaan betalen, dan kan je een hertoetsing aanvragen. 

De combinatierekening

Rente en aflossing hoef je de eerste 3 jaar niet te betalen. Het is echter wel zo dat de verschuldigde aflossing als het ware wordt opgespaard in een combinatierekening. Deze dien je samen met de starterslening terug te betalen.

De starterslening wordt verstrekt in de vorm van een annuïtaire lening. Dit houdt in dat je maandelijks een gelijk bedrag dient te betalen. 

Dit bedrag staat uit een gedeelte rente en aflossing. Stel dat de aflossing 50€ is en de rente ook 50€. In dit geval wordt er de eerste 3 jaar maandelijks 50€ (het rentedeel) toegevoegd aan de combinatierekening die je na de periode van 3 jaar dient af te lossen samen met de hoofdsom van de starterslening. 

Ga je een starterslening berekenen, houdt er dan rekening mee dat je na de periode van 3 jaar alsnog de opgebouwde rente dient af te lossen.

Kosten van een starterslening

Er worden eenmalig 750€ aan kosten in rekening gebracht. Dit is wel aftrekbaar van de inkomstenbelasting, maar je dient er bij een starterslening berekenen wel rekening mee te houden.

Meer kansen op de woningmarkt voor starters

Indien je in aanmerking komt voor een starterslening, dan wordt het bedrag wat je maximaal kunt lenen hoger. Op die manier kan je dan wellicht toch een eigen woning aanschaffen. 

Een eerste huis kopen is een belangrijke stap. In onze echter wel een verstandige stap. De huurprijzen zijn nu eenmaal ontzettend hoog en zullen in de toekomst alleen nog maar gaan stijgen. 

Profiteren van de lage hypotheekrente

Koop je nu een eigen huis, waarbij je de hypotheekrente vast zet voor een langere periode, dan weet je exact waar je aan toe bent. En zeker met de lage rentestand zal het je verbazen hoeveel je dit zal kosten. 

De starterslening is een extra stimulans om over te gaan tot het kopen van een eigen woning.

Als je weet hoeveel je nodig hebt om toch jouw huis te kunnen kopen, dan kan je op de website van de gemeente waar je woont berekenen hoeveel je kan lening via deze extra mogelijk tot een financiering voor starters.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *