Rietumu Bank

De Rietumu Bank opereert in de private banking sector. Het is inmiddels de grootste particuliere bank van Letland. De bank richt zich met name op klanten uit Letland, maar is inmiddels ook de concurrentieslag in de rest van de EU aangegaan.

Sparen voor de gewone particuliere klant is ook mogelijk bij de bank. Hiervoor biedt de bank verschillende deposito`s met een minimale looptijd van 6 maanden.

SpaarvormRente
6 maanden deposito3,85%
1 jaar deposito4,35%
Rente per 09/12/2023

Alle spaarproducten >>

Actuele rentestanden

De Rietumu Bank biedt een alleszins interessante rente op hun deposito`s. De actuele spaarrente is als volgt:

SpaarvormRente
6 maanden3,85%
1 jaar4,35%
2 jaar4,45%
3 jaar4,45%
4 jaar4,20%
5 jaar4,10%
Rente per 09/12/2023

Beginnen met sparen bij de Rietumu Bank

De Rietumu bank is sinds enige tijd aangesloten bij het spaarplatform Raisin. Sparen bij de Rietumu Bank via Raisin is direct de enige mogelijkheid om te profiteren van de hoge rente bij de private bank. Rechtstreeks bij de bank een deposito openen is namelijk niet mogelijk.

De eerste stap om daadwerkelijk een deposito te kunnen openen is dan ook het aanmelden bij Raisin. Nadat jouw account bij Raisin actief is, kun je heel eenvoudig en bovendien ook snel een deposito openen.

< Mogelijkheden bekijken >

De algemene voorwaarden

Spaarrekeningen en deposito`s hebben altijd algemene voorwaarden. Hierbij is het verstandig om deze altijd goed door te lezen, zodat je zeker weet dat er niets vreemds in staat. De belangrijkste aandachtspunten uit de algemene voorwaarden bespreken we hieronder.

Minimale en maximale inleg

Om te kunnen gaan sparen bij de Rietumu bank dien je tenminste een bedrag van 10.000€ te storten. Dit is iets hoger dan bij andere banken. Veel banken hanteren namelijk een minimale inleg van 5.000€. Het maximumbedrag van een deposito bedraagt 100.000€. Dit is min of meer de standaard bij de bij Raisin aangesloten banken.

Kan je voortijdig een deposito beëindigen?

Voortijdig beëindigen van een deposito, zodat je jouw geld kunt opnemen, is niet altijd mogelijk. Je bent afhankelijk van de bank of zij hieraan mee willen merken. In de voorwaarden staat namelijk, dat na het indienen van een verzoek tot beëindiging, de bank zich het recht voorbehoudt om hier op individuele basis over te beslissen.

De enige uitzondering is een overlijden. In dat geval zal een deposito worden beëindigd en het geld inclusief opgebouwde rente worden uitgekeerd.

Ontvang je rente op rente?

De uitbetaling van de rente geschiedt op de einddatum van een deposito. Dit zorgt ervoor dat er geen sprake is van een rente op rente-effect. Naarmate de looptijd langer wordt, zal je hierdoor meer rente mislopen.

Rietumu Bank review

De Rietumu Bank is ontstaan in 1992. Inmiddels bedraagt het balanstotaal rond de 1,5 miljard euro. De bank is de afgelopen telkens winstgevend gebleken.

Het is inmiddels zelfs de meest winstgevende bank in Letland. 

Zakelijke klanten en vermogende particulieren uit zowel Letland en andere landen uit de Europese Unie hebben voor een ontzettend snelle groei gezorgd. 

 De Google reviews geven een gemiddelde beoordeling van 3,3. Dit is voor een bank best hoog te noemen. Grote Nederlandse banken scoren nooit hoger dan een 2.

Rietumu Bank betrouwbaar

Wie zijn de aandeelhouders van de bank?

De bank is in particulier bezit. Het is zelfs de grootste bank in particulier bezit in Letland. De grootste aandeelhouder van de bank zijn:

  • Boswell International Consulting Limited 33,1%
  • SIA Esterkin Family Investments 33,1%
  • SIA Suharenko Family Investments 17,3%

Dit zijn investeringsfondsen waarbij er sprake is van één enkele aandeelhouder. Het gaat dan ook niet om grote investeringsmaatschappijen zoals we die vanuit Amerika kennen.

Depositogarantiestelsel en toezichthouders

De bank is in het bezit van een bankvergunning, afgegeven door de nationale bank van Letland. Het lokale toezicht wordt uitgevoerd door de Letse variant van de ACM. Door het verstrekken van een bankvergunning is het depositogarantiestelsel van kracht. De uitvoering hiervan is in handen van het Noguldījumu garantiju fonds.

Is er sprake van bronbelasting?

Het nadeel van sparen in Letland is dat er bronbelasting wordt ingehouden. Wel ontvang je als Nederlander zijnde een vermindering van de standaard 20% naar 10%, op de in te houden bronbelasting. Hetgeen er daadwerkelijk wordt ingehouden kan je verrekenen met de Nederlandse inkomstenbelasting. 

Het is wel daadwerkelijk van belang om een vermindering aan te vragen, want anders kun je namelijk niet al de ingehouden bronbelasting in Nederland verrekenen. In Nederland geldt namelijk dat je maximaal 15% bronbelasting mag verrekenen.

Spaarrente bij andere banken

Om te kunnen bekijken of de rente die je ontvangt bij de Rietumu Bank concurrerend is, hebben we onderstaand overzicht samengesteld van actuele spaarrentes:

Deposito`s:

BankSpaarvormRente
Rietumu2 jaar4,45%
Banca Progetto` jaar4,20%
Klarna Bank1 jaar4,16%
Haitong1 jaar4,10%
BFF Bank6 maanden4,00%
Orange Bank1 jaar4,00%
CKV Bank3 jaar3,50%
Rente per 09/12/2023

Vrij opneembare spaarrekeningen:

BankRente
Banca Progetto3,35%
Bigbank3,10%
Nordax3,06%
CIVI3,05%
Inbank3,02%
Klarna Bank3,00%
Renault Bank2,90%
Rente per 09/12/2023