Spaargeld belastingvrij

Spaargeld belastingvrij

In Nederland kennen we niet het systeem dat je belasting dient te betalen over het werkelijk behaalde rendement. Er wordt uitgegaan van fictieve rendementen, waarover vervolgens belasting wordt geheven. Wel is het zo dat een gedeelte van het spaargeld belastingvrij is. 

Dit systeem maakt het eenvoudiger voor de belastingdienst, maar is vaak onvoordelig voor de burger.

Hoeveel spaargeld is belastingvrij in 2020?

Door de toenemende kritiek op het systeem van het fictieve rendement, doordat het fictieve rendement waarmee wordt gerekend niet langer realistisch is, zijn de bedragen waarover geen belasting hoeft te worden betaald in de loop der jaren bijgesteld. Door de belastingdienst wordt dit het heffingvrij vermogen genoemd. 

Voor 2020 bedraagt dit bedrag 30.846 euro per persoon. Indien je gehuwd bent of je hebt een fiscaal partner, dan wordt dit bedrag 61.692 euro, wat je belastingvrij kan sparen.

Het progressieve belastingstelsel

Ook al worden er gerekend met een standaard belastingtarief van 30% in box 3, toch wordt vermogen boven het heffingsvrije vermogen progressief belast. Dit omdat er wordt gerekend met oplopende rendementen, naarmate het vermogen hoger is.

De redenering hiervoor is, dat indien je over meer vermogen beschikt, je een hoger rendement zal behalen. In onze ogen is dit nogal een simplistische voorstelling van zaken, wat in de praktijk zeker niet altijd opgaat. 

Alleenstaand:

VermogenTe betalen belasting
< 30.846€0,00%
> 30.846€ < 103.644€0,54%
> 103.644€ < 1.036.419€1,26%
>1.036.419€1,58%

Met partner:

VermogenTe betalen belasting
< 61.692€0,00%
> 61.692€ < 134.490€0,54%
> 134.490€ < 1.067.265€1,26%
>1.067.265€1,58%

De fictieve rendementen in 2020

Er wordt voor het gedeelte dat je zou sparen gerekend met een rendement van 0,07% en een gedeelte beleggen, waarbij er een rendement van 5,28% wordt aangehouden. 

Doordat het aandeel beleggen steeds groter wordt geacht naarmate het vermogen toeneemt, wordt het fictieve rendement steeds hoger. 

Bij een vermogen boven een miljoen euro wordt er zelfs vanuit gegaan dat je alleen maar belegd en daarom wordt er met een rendement van 5,28% gerekend voor vermogens boven het miljoen.

Met de corona crisis in 2020 is ook het rendement wat wordt gehanteerd voor beleggen overigens uitermate twijfelachtig. De meeste beleggers zullen uitermate tevreden zijn indien het belegde vermogen er in 2020 niet op achteruit gaat.

Hoeveel belasting dien je te betalen in 2020?

Over het fictief behaalde rendement, dien je vervolgens 30% belasting te betalen. Dit voordeel uit sparen en beleggen, wordt belast in box 3. Om een indicatie te geven over de af te dragen belasting, hebben we hier onderstaand een aantal rekenvoorbeelden weergegeven:

Alleenstaand:

VermogenTe betalen belastingIn % van vermogen
€ 100.000€ 3710,4%
€ 200.000€ 1.6000,8%
€ 300.000€ 2.8561,0%

Met partner:

VermogenTe betalen belastingIn % van vermogen
€ 100.000€ 2060,2%
€ 200.000€ 1.2130,6%
€ 300.000€ 2.4690,8%

De uiteindelijke belasting die je dient te betalen over het vermogen is hoger dan de spaarrente die je zal ontvangen. Zeker in vergelijking met de rente op een Nederlandse spaarrekening. Indien je een vermogen van meer dan 150.000€ bezit, dan zal zelfs de rente die je bij een buitenlandse spaarrekening via Raisin of Bigbank ontvangt niet langer opwegen tegen de belasting die je dient te betalen. Hetzelfde geldt voor de Openbank, waar de 2% rente slechts geldig is voor de eerste 6 maanden.

Spaargeld is in Nederland dus zeker niet belastingvrij.

De toekomst van de vermogensbelasting

Er is dan ook veel weerstand tegen deze manier van belasting heffen. Er zijn inmiddels uitspraken van de hoge raad, die de Nederlandse overheid ertoe dwingen deze manier van belasting heffen te stoppen. De inmiddels opgestapte staatssecretaris Menno Snel heeft aangekondigd dat in 2022 dit systeem op de schop zal gaan. 

In onze ogen is dit erg vreemd. De argumentatie luidt dat het voor de belastingdienst niet mogelijk is om de nodige aanpassingen voor die datum door te voeren. Het is echter redelijk absurd te noemen dat de burger dient te betalen voor het trage werken van de belastingdienst.

Spaarders en beleggers worden in Nederland dan ook sterk benadeeld. In veel gevallen bedraagt de belasting over het rendement op vermogen meer dan 100%. 

Toekomst belasting spaargeld

Rechtsongelijkheid van de overheid tegenover de burger

Stel dat je als burger zijnde te weinig belasting afdraagt. Maar je zou beargumenteren dat je 3 jaar nodig hebt om aanpassingen te maken en dat je tot die tijd gewoon te weinig belasting gaat betalen. 

Denk je dat de belastingdienst hiermee akkoord zou gaan? Jouw vermogen in box 3 zou gewoon belast dienen te worden tegen werkelijk behaalde rendementen. Dit is in alle andere Europese landen het geval. Waarom de Nederlandse belastingdienst dit niet voor elkaar zou kunnen krijgen is een raadsel.

Tot die tijd wordt je dus gedwongen om op zoek te gaan naar meer rendement. Alleen op die manier teer je niet in op jouw vermogen. Er zijn voldoende tips voor meer rendement te behalen. Maar deze houden echter allemaal in dat je een zeker risico dient te nemen. Door de overheid wordt je dus min of meer gedwongen risico te nemen. Om zodoende de verschuldigde belasting te voldoen.

En dan zullen we op dit punt maar niet verder ingaan op de plannen van Jesse Klaver, die de belasting op jouw vermogen nog verder wil verhogen. 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

×
Show
BankSpaarvormRente
Rietumu2 jaar deposito4,45%
Banca Progetto1 jaar deposito4,20%
Klarna Bank1 jaar deposito4,16%
Haitong1 jaar deposito4,10%
Nordax BankVrij opneembaar3,06%
Rente per 09/12/2023

Meer informatie