Schuldenberg Zuid Europa

Schuldenberg Zuid Europa

De schuldenberg van de landen in Zuid Europa is enorm. En dit is iets wat ons ook in Nederland parten speelt.

Inflatie en rente

In principe kun je inflatie het beste bestrijden door de rente te verhogen. Het verhogen van de rente dient te gebeuren door de Europese Centrale bank. Echter, doordat zij ook te maken hebben met de Zuid Europese landen, is dit lastig. Door de enorme schulden van deze landen zal een te hoge rente in deze landen tot enorme problemen leiden.

Voor de landen met een hoge schuld, is de inflatie eigenlijk wel gunstig. Doordat geld relatief minder waard wordt, wordt de schuld ook relatief gezien lager.

De gevolgen van een hogere rente

De schulden van de Zuid Europese landen zorgen ervoor dat de rente niet al te veel kan gaan stijgen. 

Dit is dus slecht nieuws voor de spaarders onder ons. Persoonlijk verwacht ik dan ook niet dat we een rente kunnen verwachten, zoals we die in de tachtiger en negentiger jaren kenden. Sparen zal wel iets meer gaan opleveren, maar ook niet al teveel. 

Met name de schulden in Italië en Griekenland staan dit niet toe. Hier heeft de Europese centrale bank (ECB) rekening mee te houden. Onze eigen minister van financiën heeft hier weinig invloed op.

Hoge rente Zuid Europa

Hoogte van de schulden

De hoogte van de schulden van een aantal Europese landen is in onderstaande tabel weergeven. De bedragen zijn hierbij in miljard euro. 

De norm die vanuit de Europese Unie wordt gehanteerd, is dat de schuld van een land niet hoger zou mogen zijn dan 60 procent  van het BBP. Daar komen veel landen niet eens bij in de buurt.

LandSchuld (miljarden euro)In % van het BBPTotaal BBP (Miljarden euro)
Griekenland351193%182
Italie2.907151%1.925
Portugal 268127%211
Spanje1.505118%1.275
Frankrijk2.811113%2.488
Duitsland2.38769%3.439
Nederland44653%848

Wederkerend verhaal

De schulden van de landen in Zuid Europa is een wederkerend verhaal. Iedereen kent wel de problemen van Griekenland van een aantal jaren geleden, waarbij het land aan de rand van een faillissement stond. Er is toen besloten het land overeind te houden, door geld te lenen en schulden kwijt te schelden. 

Het is de vraag of met name Duitsland weer bereid is dit te doen. Van de op dat moment geëiste veranderingen is weinig terecht gekomen. 

Schulden van Zuid Europese landen

Schulden worden uitgedrukt in percentage van het binnenlands bruto product. Anders wordt het lastig om te vergelijken. Een klein land als Luxemburg zal minder schulden kunnen dragen, dat grote landen zoals Frankrijk of Duitsland. 

Zo valt in absolute zin de schuld van Griekenland nog wel mee. Als je dit echter afzet tegen de omvang van de economie, het bruto binnenlands product (BBP), dan is deze schuld echter enorm en eigenlijk niet op te brengen. 

Dit zal de verhouding tussen Noord en Zuid Europa verder onder druk zetten. Wanneer je de landen nu te hulp schiet, dan is de kans groot dat je over bijvoorbeeld tien jaar weer in dezelfde situatie zit.

Koers van de euro

De waarde van de euro is de laatste tijd hard gedaald. De grootste oorzaak is de schuldenberg van de landen in Zuid Europa. Dit doet het vertrouwen in de euro dalen.

De zwakke euro wakkert de inflatie in Europa nog verder aan. Producten die van buiten Europa worden geïmporteerd worden hierdoor nog duurder. Daarnaast wordt bijvoorbeeld de prijs van olie in dollars uitgedrukt. Dus niet alleen de stijging van de prijs in dollars, maar ook de in waarden dalende euro zorgt ervoor dat olie en dus benzine steeds duurder worden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *