Risicokapitaal

Risicokapitaal

Wanneer er geld wordt verstrekt aan een onderneming, waarbij er sprake is van een groot risico dat het geld niet kan worden terugbetaald, dan wordt er gesproken over risicokapitaal.

Kenmerken van risicokapitaal

Er zijn een aantal kenmerken verbonden aan risicokapitaal. Wel is het een enigszins subjectief begrip. Het risico wat wordt genomen kan door een ieder anders worden ingeschat.

Ontbreken van onderpand

Indien er onderpand wordt verstrekt bij een lening, dan neemt hierdoor het risico aanzienlijk af. Mocht het geld namelijk niet kunnen worden terugbetaald, dan kan er aanspraak worden gemaakt op het onderpand.

Het ontbreken van een onderpand is dan ook een factor die het risico van een financiering drastisch doet toenemen.

Hoog verwacht rendement

Risicokapitaal wordt niet verstrekt voor een paar procent rente. Meestal wordt het verstrekt tegen een belang in de onderneming. Het streven is doorgaans om het geïnvesteerde geld minimaal te verdubbelen.

Dit streven zorgt ervoor dat er risico kan worden genomen. Want stel dat je 7 keer succes hebt en  het geïnvesteerde geld verdubbeld en drie keer ben je jouw geld kwijt, dan is er nog steeds sprake van een zeer hoog rendement. 

Potentie van een onderneming waarin wordt geïnvesteerd

Zoals hierboven beschreven wordt er alleen geïnvesteerd indien er sprake kan zijn van een zeer hoog rendement. Ondernemingen waarin wordt geïnvesteerd zijn dan ook ondernemingen met zeer veel potentie. 

Vaak gaat hier dan om start-ups of ondernemingen die de startup fase net achter zich hebben gelaten en zich bevinden in de scale up fase. 

Risicokapitaal voor startups

Waardering van een onderneming en exit strategy

Verstrekkers van risicokapitaal zijn niet altijd geïnteresseerd in het jaarlijkse rendement wat er kan worden behaald. Veel vaker wordt er gekeken naar de waarde van een onderneming. 

Is de waardering vanaf het moment van instappen verdubbeld, dan is dit een moment dat veel investeerders uitstappen. Zij zullen dan het belang dat zij hebben verworven doorverkopen. Vaak wordt dit al bereikt, voordat de onderneming waarin zij hebben geïnvesteerd, winstgevend is. De exit strategy wordt altijd op voorhand bepaald.

Aandelen in plaats van een lening

Doorgaans wordt er geen geld uitgeleend maar wordt er voor de financiering een gedeelte van de onderneming gevraagd in de vorm van aandelen. Hierdoor staat het rendement niet vantevoren vast. Bij lenen is er sprake van een vaste rente, bij risicokapitaal dient er rendement te worden behaald uit waardestijging en eventueel dividend.

Wie zijn de verstrekkers van risicokapitaal?

Het zijn normaal gesproken niet de banken die risicovolle financieringen verstrekken. Het zijn met name de business angels en private equity organisaties die durfkapitaal verstrekken.

Venture capitalists en business angels

Na het verstrekken van het kapitaal, zijn dit type organisaties ook veel nauwer betrokken bij de onderneming waarin zij hebben geïnvesteerd, dan banken dit doorgaans zijn. Zij houden een vinger aan de pols en eisen doorgaans ook inspraak bij belangrijke beslissingen. In mijn opinie is dit geheel logisch, want zij willen erop toezien dat er goed wordt omgesprongen met hun geld.

Daarnaast beschikken met name venture capitalists over ervaren ondernemers met veel kennis en ervaring. Deze kennis en ervaring wordt dan ook ingezet om de onderneming waarin geïnvesteerd wordt te helpen.

In tegenstelling tot een bank, die gewoon de vooraf vastgestelde rente will ontvangen, hangt het rendement wat de venture capitalist behaald af van het succes van de onderneming. Er is hun dan ook alles aangelegen, om te zorgen dat de ondernemingen waarin zij investeren, succesvol zijn.

Crowdfunding en crowdlending

Ook crowdfunding en crowdlending platformen worden meer en meer gebruikt voor het aantrekken van risicokapitaal, of in het Engels venture capital.

Zeker wanneer het lastig is om één partij zover te krijgen om het gehele benodigde bedrag te investeren, wordt er via crowdfunding gezocht naar een groot aantal kleine investeerders, die met een relatief klein bedrag bereid zijn een risico te nemen.

Durfkapitaal en crowdfunding

Vrienden en familie

In de praktijk zie je ook nog regelmatig dat er een beroep wordt gedaan op familie en vrienden als verschaffer van risicokapitaal. Familie en vrienden doen doorgaan geen grondig onderzoek voordat zij op deze manier geld uitlenen. 

Vaak is er dan ook sprake van risicokapitaal, zonder dat de uitleners goed op de hoogte zijn van de risico`s die zij lopen. In mijn opinie is het dan ook verstandig om hier voorzichtig mee om te gaan.

Risico en rendement

Doorgaans is er in deze wereld sprake van een hoog risico en een hoog rendement. In mijn opinie is dit dan ook niet een echt geschikte methode van beleggen of investeren voor kleine beleggers. Het is beter dit over te laten aan de gespecialiseerde bedrijven zoals private equity organisaties. Het gaat zeer zeker niet om geld investeren zonder risico.

Wel kan je via een crowdfunding platform eens een keer een paar kleine bedragen investeren. Vaak is er bij dit soort investeringen sprake van een zekere vorm van risicokapitaal, maar kan je wel mooie rendementen behalen. 

In onze opinie is het dan wel verstandig om goed te letten op de risicospreiding. Zet  niet al jouw geld in op één specifiek project.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *