Nalatenschap regelen

Nalatenschap regelen

Een nalatenschap goed regelen kan veel problemen voorkomen. Het tijdig opstellen van een testament is daarom ook van belang. 

De wetgeving in Nederland

In het geval er geen testament bestaat, dan is de wet van toepassing. In dat geval is de langstlevende partner de eerste erfgenaam. Daarnaast is er sprake van een kindsdeel. In het verleden was het zo dat dit kindsdeel kon worden opgeëist. 

Tegenwoordig is dit niet langer het geval. Er ontstaat een vordering, die pas na het overlijden van beide partners kan worden opgeëist.

Het belang van een weloverwogen testament

Helaas ontstaan er nog steeds ruzies binnen families na het overlijden van een van de ouders. Een testament opstellen en daarmee de nalatenschap regelen, kan veel ruzies op dit gebied voorkomen. Alle erfgenamen weten dan waar zij recht op hebben. Daarnaast worden alle bezittingen en schulden dan verdeeld op een manier zoals u dat zelf wilt. Wel zijn er wettelijke bepalingen van toepassing waar je jezelf aan te houden hebt.

Doordat testamenten in het centraal testamentenregister worden opgenomen, kan er bovendien geen onenigheid ontstaan over de vraag of er wel een testament bestaat. Daarnaast kan je in het centraal testamentenregister terugvinden waar het testament zich bevindt. Om informatie op te vragen uit het centraal testamentenregister kunt u terecht bij een Notaris.

Stel tijdig een testament op

Helaas weet u nooit wat er kan gebeuren in het leven. Tijdig een testament opstellen is vanuit dat oogpunt verstandig. Ook al geeft dit vaak een naar gevoel. Een afspraak maken bij een notaris om uzelf te laten voorlichten is in onze opinie altijd verstandig. Er is altijd wel een notaris in de buurt waar u terecht kunt. Bent u  bijvoorbeeld opzoek naar een notaris in Almere, dan zijn er maar liefst 12 verschillende notarissen waaruit u kunt kiezen.

Is er sprake van schulden?

Bij een erfenis wordt er snel gedacht aan het ontvangen van een geldbedrag of andere goederen of voorwerpen. Echter, indien er schulden zijn doordat er verschillende leningen openstaan, dan behoren deze schulden ook toe aan de erfenis. In een dergelijk geval kan het dus zo zijn dat u een schuld ert.

Wanneer u een erfenis beneficiair aanvaard, dan sluit u uit dat u met een schuld blijft zitten.

Nalatenschap regelen en schulden

Deze voorwaarden stelt namelijk dat u alleen de erfenis aanvaardt, indien deze positief is.

Hierbij wordt er wel gekeken naar het totaal. Bevat de erfenis bijvoorbeeld ook een mooi schilderij dat u graag zou willen hebben, dan is dit in een dergelijke situatie niet mogelijk. Het is dan alles of niks.

Weet u bij voorbaat al dat de erfenis een schuld zal opleveren, dan kunt u deze ook direct verwerpen. Hiervoor heeft u minimaal drie maanden de tijd, om dit na het ontstaan van de erfenis dit te besluiten.

Huwelijkse voorwaarden of gemeenschap van goederen

De manier waarop u getrouwd bent heeft invloed op de hoogte van het kindsdeel. Is er sprake van huwelijkse voorwaarden, dan wordt de erfenis in gelijke delen verdeeld. De partner heeft dan recht op hetzelfde als de kinderen.

Bij gemeenschap van goederen is eigenlijk de helft van de persoon die overlijdt al van de partner. In dat geval wordt alleen de helft gelijk verdeeld onder de kinderen en partner. De andere helft is van rechtswege al bezit van de partner.

Verkwisting van het kindsdeel

Nadat er bij overlijden een vordering is ontstaan met betrekking tot het kindsdeel, kunnen de kinderen dit recht pas uitoefenen op het moment dat  ook de partner van de overleden persoon is overleden. 

In de tussentijd kan er echter nog veel gebeuren. Indien de overgebleven partner al het geld uitgeeft, dan zal er niks overblijven en de vordering als het ware waardeloos zijn.

In de praktijk zijn dit uitermate lastige situaties. Indien de overgebleven partner royaal gaat leven, dan is hier weinig tegen te doen. Slechts als er sprake is van verkwisting, dan kan er worden gevraagd om curatelestelling. Dit is echter een dermate ingrijpende maatregel, dat dit maar zelden wordt toegekend. 

Wordt er via de rechtbank een aanvraag tot in curatelestelling gedaan en wordt deze geweigerd? Dan zal de relatie dermate verslechteren, dat de kans nog groter is dat al het geld zal worden opgemaakt.

Kindsdeel beschermen via het testament

In een testament kunnen er op dit gebied bepalingen worden opgenomen. Bijvoorbeeld, dat indien de achtergebleven partner gaat hertrouwen, dat het kindsdeel dan direct opeisbaar wordt. 

Ook als de achtergebleven partner in een verzorgingstehuis terecht komt, dan zal zonder dat er hier sprake is van schuld, het geld snel verdwijnen. In een dergelijk situatie is het verstandig om het kindsdeel uit te betalen. Ook bij het opstellen van een testament kan deze bepaling worden opgenomen.

Kunt u een kind onterven?

Er bestaat nogal eens misverstand over het onterven van een kind. Dit is slechts gedeeltelijk mogelijk. Een kind heeft altijd recht op minimaal de helft van een kindsdeel. Dus ook al is een kind onterfd, hij of zij heeft altijd nog bepaalde rechten.

Je kunt dus ook niet via een testament alles aan een goed doel schenken. De kinderen en partner hebben wettelijk gezien recht op de erfenis.

kind onterven

Boedelvolmacht en executeur

Het is verstandig om in het testament iemand met boedelvolmacht aan te wijzen. Deze persoon is er dan verantwoordelijk voor het afhandelen van allerlei zaken. Daarbij is het ook van belang dat er dan iemand is, die een beslissing kan nemen bij een geschil. Ook dit is onderdeel van de nalatenschap regelen.

Stel dat er een aantal voorwerpen of goederen zijn, die meerdere erfgenamen willen hebben. Dan is het zinvol dat er uiteindelijk iemand is die de beslissing kan nemen. Ook hierdoor kunt u een ruzie voorkomen. Ook helpt dit bij praktische zaken. Zo zal bijvoorbeeld degene met boedelvolmacht verantwoordelijk zijn om de beleggingen op een beleggingsrekening te verkopen, om zodoende de opbrengsten te kunnen verdelen.

De rol van de executeur komt grotendeels overeen met de rol van boedelvolmacht. Het grootste verschil is dat de executeur het testament dient uit te voeren, zoals in het testament is vastgelegd. Daarnaast kan de executeur ook taken worden toebedeeld, zoals het regelen van de uitvaart. 

Er zijn veel zaken waar u over na dient te denken. Maak daarom gewoon eens een afspraak bij een notaris. Zoals bijvoorbeeld een notaris in Almere.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *