Meldingsplicht banken overschrijving

Meldingsplicht banken overschrijving

Er bestaan geen harde criteria voor de meldingsplicht van banken bij een overschrijving. Wel bestaat er de verplichting om een verdachte of ongebruikelijke transactie te melden. Bij transacties in contanten bestaat er een harde grens van 10.000€. 

Indien je een bedrag van meer dan 10.000€ stort, dan zal er een melding van de bank naar de Financial Intelligence Unit gaan. Voor transacties in contanten bestaan er objectieve indicatoren, die een transactie als ongebruikelijk classificeren.

Geld wisselen

Hetzelfde geldt als je bijvoorbeeld geld gaat wisselen. Of dat er een geldwisseltransactie in grote coupures plaatsvindt. Maar ook andersom, van kleine naar grote coupures wisselen kan verdacht zijn. Wanneer je kleine biljetten van 20 of 50 euro wilt omwisselen naar biljetten van 500 euro. Dit zijn doorgaans ook ongebruikelijke transacties. 

Dit alles is ingegeven vanuit de wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT).

Voor winkels geldt dat zij geen contante bedragen van 3.000€ of meer mogen aannemen. Omdat een transactie in een winkel niet wordt vastgelegd, zou op die manier crimineel geld eenvoudig uit te geven zijn. 

Internetbanken zoals bunq of de N26 bank hebben het eenvoudiger op dit vlak. Omdat het niet mogelijk is om contant geld op een betaalrekening te storten, krijgen zij ook niet te maken met grote en verdachte stortingen.

Banken dienen hun klanten te kennen

In principe hoeven 4 transacties van 2.500€ of meer, niet te worden gemeld. Het is echter wel zo dat een bank zijn klant dient te kennen. Ga je elke week 2.500€ storten, dan zal je vroeger of later toch vragen krijgen. Deze vragen vloeien voort uit de wettelijke verplichtingen, waaraan financiële instellingen zich hebben te houden.

Overschrijvingen

Bij overschrijvingen naar een andere bankrekening ligt het anders. Een bedrag overschrijven van meer dan 10.000€ komt continu voor.

Veel meer dan contante stortingen van dergelijke bedragen. Het overgrote gedeelte van dergelijke overschrijvingen zal ook legitiem zijn. 

Wanneer je een nieuwe auto gaat kopen, je huis gaat verbouwen of je gaat zonnepanelen aanschaffen, dan zal je al snel de 10.000€ overschrijden. Als al deze overschrijvingen zouden moeten worden gemeld, dan zal de hoeveelheid aan data niet te overzien zijn. Dit zou veel praktische problemen opleveren.

Meldingsplicht van banken bij een overschrijving

Subjective criteria

Vanuit dat oogpunt is de meldingsplicht van banken bij een overschrijving meer subjectief. Zij dienen zelf te beoordelen of iets verdacht is. Daardoor kan het voorkomen dat je vragen krijgt, wanneer je een groot bedrag overmaakt.

Daarnaast zijn overboekingen naar bepaalde landen verdacht. Zeker als het gaat om een land dat op een sanctielijst staat. Of een land dat berucht is om drugshandel.

Ook overboekingen naar landen die bekend staan om witwaspraktijken, zullen al snel de aandacht trekken. 

Gebruik van prepaid creditcard

Een prepaid card is in principe een eenvoudige methode om geld te smokkelen. Je kan op één kaart een groot bedrag storten. Op dit vlak geldt er een bedrag van 15.000€, waarboven er sprake is van een verdachte transactie. 

Hoge boetes bij niet naleving

Indien een bank de wetgeving niet serieus neemt en geen controles uitvoert, dan lopen zij het risico op hoge boetes. De hoogste boete op dit vlak is uitgedeeld aan de ING. Dit ging om een schikking voor een bedrag van maar liefst 775 miljoen euro. 

Het is dan ook begrijpelijk dat banken kritische vragen stellen, wanneer er bij contante omwisseling grote bedragen worden gewisseld. Of dat er een transactie voor een bedrag wordt uitgevoerd, wat de normale transacties ver overschrijdt, waarbij de herkomst van het geld onduidelijk is. 

Als een bank een keer een vraag stelt, dan dien je dit dan ook vanuit dat oogpunt te bekijken. Het is zeker niet zo, dat een bank gewoon lastig wil zijn. Ze hebben geen andere keuze om hoge boetes te voorkomen. 

En uiteindelijk worden we er allemaal beter van, wanneer iedereen zijn belasting betaalt en er minder criminaliteit plaatsvindt, omdat witwassen van crimineel geld lastig is.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *