Overbruggingskrediet

Een overbruggingskrediet is een lening welke gekoppeld is aan de aankoop van een huis. In de situatie dat je jouw huidige huis nog niet hebt verkocht, maar al wel een nieuwe woning wilt kopen, kan een overbruggingskrediet worden aangevraagd.

Overbruggingskrediet

Waar kan je een overbruggingskrediet aanvragen?

Het is verstandig om een overbruggingskrediet aan te vragen bij de bank waar je ook jouw nieuwe hypotheek aanvraag hebt ingediend. Dit zal er vaak voor zorgen dat er soepeler wordt omgegaan met een overbruggingskrediet. Bij het bepalen van de hoogte van het overbruggingskrediet spelen verschillende factoren een rol. 

Naast de overwaarde van het oude huis, speelt ook de bereidwilligheid van een bank hierbij een rol. Het in het bezit hebben van eigen middelen kan hierbij helpen, waardoor je een hoger overbruggingskrediet kunt afsluiten.

Hoe hoog is het maximale bedrag dat je kunt lenen?

Het maximale overbruggingskrediet is gerelateerd aan de waarde van het huis dat je wilt verkopen. De opbrengst hiervan zal namelijk worden gebruikt om het overbruggingskrediet af te lossen. Indien je jouw nieuwe huis niet geheel financiert via een hypotheek, kan eventueel ook het nieuwe huis als onderpand dienen. 

Overwaarde en inkomen

Wel is het zo dat er normaal gesproken ook een hypotheek rust op een woning die je wilt verkopen. Bij het bedrag dat je kan lenen wordt hier rekening mee gehouden. De verwachte overwaarde, het verschil tussen de te verwachten verkoopprijs en de hypotheek, is het bedrag dat wordt geleend als zijnde het overbruggingskrediet. Dit is het bedrag wat overblijft nadat de oude woning is verkocht en de hypotheek is afgelost. 

Hierbij wordt er dan wel gekeken naar de executiewaarde, welke lager zal zijn dan de vrije verkoopwaarde van een woning.

Naast de waarde van een huis dient het inkomen ook hoog genoeg te zijn om op die manier de rentelasten kunt dragen. Op die manier voorkom je een geldtekort.

De looptijd van de lening

Is de looptijd van een hypotheek standaard 30 jaar, bij een overbruggingskrediet is dit doorgaans 2 jaar. De verkoop van een oude woning kan de nodige stress veroorzaken, zolang de woning nog niet verkocht is. 

Nadat bijvoorbeeld de woning na een jaar nog steeds te koop staat, dan zal dit tot de nodige kopzorgen leiden. In een dergelijk geval wordt je er dan min of meer toe gedwongen om de verkoopprijs te laten dalen.

Is de rente van een overbruggingskrediet aftrekbaar?

De rente die je dient te betalen bij een overbruggingskrediet is fiscaal aftrekbaar. Daarnaast is op dit moment de rente ook erg laag. Je kan hierdoor redelijk goedkoop geld lenen.

Het heeft geen zin om een lange rentevastperiode te kiezen, omdat het doel is om de lening weer zo snel mogelijk af te lossen. In de praktijk is het altijd zo dat een kortere rentevaste periode ertoe zal leiden dat het rentepercentage lager zal zijn.

Rente aftrekbaar

De maandelijkse lasten

Tijdens de looptijd van de lening betaal je alleen rente. Omdat de lening wordt afgelost met de opbrengsten van de verkoop van een woning, heeft het geen zin om al gedurende de looptijd af te lossen. 

Daarnaast gaat het normaal gesproken om grote bedragen, waarbij het niet mogelijk is om het geleende bedrag gedurende een looptijd van maximaal twee jaar af te lossen.

Bij het afsluiten van een overbruggingskrediet betaal je overigens ook notariskosten, welke wel fiscaal aftrekbaar zijn. 

De verkoop van de oude woning

Voor een bank is het erg belangrijk dat het onderpand daadwerkelijk verkocht gaat worden.  Zij krijgen hun geld pas weer terug nadat het oude huis is verkocht. De verkoopbaarheid van een huis speelt hierbij ook een rol. 

Heb je een huis in een buurt waar huizen snel verkocht worden, dan zal een bank ook eerder geneigd zijn een overbruggingskrediet te verschaffen.