Koers van de euro

Koers van de euro

De koers van de euro is ver weggezakt. De waarde van de euro is nu ongeveer gelijk aan één dollar. We moeten teruggaan naar het jaar 2002, 20 jaar geleden, toen dit voor de laatste keer het geval was. 

De vraag is of dit tijdelijk is, of dat de koers van de euro nog verder weg gaat zakken. Persoonlijk ben ik bang, dat de waarde van de euro op de korte termijn nog wel eens verder kan gaan dalen. Op de lange termijn zie ik het rooskleuriger in.

Daarnaast is de huidige koers van de euro ten opzichte van de dollar ook lager dan tijdens de introductie van euro in januari 1999. 

Hoe komt een koers tot stand?

De waarde van een munt komt in principe tot stand via het proces van vraag en aanbod. Hierbij probeert de Europese Centrale Bank  (ECB) zowel de vraag als ook het aanbod te beïnvloeden. De laatste jaren is vooral het aanbod beïnvloed. 

Er is ontiegelijk veel extra geld in omloop gebracht. Dit met als doel de rente laag te houden. Echter, het lijkt erop dat we hier nu de prijs voor betalen, door de hoge inflatie.

De vraag wordt indirect gestuurd door de hoogte van de rente. Bij een hoge rente zal er veel vraag zijn naar een munt, omdat spaarders dan in die munt willen gaan sparen. Dit kan bijvoorbeeld ook via staatsobligaties.

Vertrouwen

Naast de directe instrumenten om de koers te beïnvloeden, is er ook nog het vertrouwen in een economie, dat een grote rol speelt. Dit is het probleem waar we in Europa mee te maken hebben. 

De schulden van de Zuid Europese landen, zorgen ervoor dat er weinig vertrouwen is in de euro.

Een grote rentestijging is door deze enorme schulden praktisch onmogelijk. Dit maakt het weer lastig om de inflatie te bestrijden.

Je zou wel kunnen zeggen, dat de Europese Centrale bank zich in de vingers heeft gesneden. Door ontiegelijk veel geld extra in omloop te brengen, is de inflatie omhoog geschoten. Door de schulden die zijn opgebouwd, is het nu lastig om de rente te verhogen. De rentelasten zullen dan in verschillende landen tot grote problemen gaan leiden.

Vertrouwen in de euro

Waardoor wordt de inflatie veroorzaakt?

Het is niet eerlijk om de Europese Centrale Bank in zijn geheeld de schuld te geven van de inflatie. Ook de oorlog in de Oekraïne speelt een grote rol bij de hoge inflatie. Daarnaast is er door corona pandemie op bepaalde vlakken  de nodige schaarste ontstaan, hetgeen de inflatie ook omhoog stuwt. Het is onmogelijk om de invloed van de verschillende factoren onafhankelijk van elkaar te bepalen.

De invloed op het dagelijkse leven

We merken bijna elke dag de gevolgen van de lage koers van de euro. Producten die in dollars worden betaalt, worden direct duurder. Je ziet dit bijvoorbeeld bij de prijzen van benzine, omdat de prijs van olie nog steeds in Amerikaanse dollars wordt uitgedrukt. Maar ook andere producten die worden ingevoerd van buiten de EU worden rap duurder.

Een voordeel is wel dat er op dit moment weer sprake is van een iets hogere spaarrente. Sparen begint langzamerhand weer te lonen.

Lange termijn invloeden

Doordat veel bedrijven werken met hedging om valutarisico af te dekken, is er op dit moment nog sprake van een enigszins dempend effect.

Doordat bedrijven valuta contracten hebben afgesloten, zijn zij niet direct genoodzaakt om de prijzen te verhogen. De marge die zij mislopen wordt gecompenseerd door deze valutacontracten.

Anders wordt het, wanneer deze valutacontracten aflopen. Dit zal per bedrijf verschillen, maar vaak wordt dit voor een jaar gedaan. Nadien zullen de prijzen worden aangepast om de duurdere inkoop door te berekenen. Dit zal een opstuwende werking hebben op de inflatie. 

Lange termijn koers van de euro

Is een lage koers altijd slecht?

Wanneer de euro in waarde daalt, is dit niet per definitie slecht. Het maakt doorgaans onze exporten goedkoper en importen duurder. Dit is voordelig voor producenten die zich in de eurolanden bevinden.

Omdat we ons nu in een situatie bevinden van hoge inflatie, is dit niet voordelig. Daarnaast is er al sprake van schaarste op verschillende gebieden, hetgeen door de goedkope euro alleen nog maar kan worden aangewakkerd. Het kan er zelfs toe leiden, dat bedrijven ervoor kiezen om meer te exporteren, in plaats te verkopen op de lokale markt. Simpelweg omdat het meer opbrengt.

Hoe zit het met de dollar?

Wel vind ik het verbazingwekkend dat de euro in waarde is gedaald ten opzichte van de dollar. Amerika kampt ook met een mega schuld, te weten 107% van het BBP. Daarnaast wordt er nog steeds substantieel meer geld uitgegeven dan er binnenkomt. De inflatie is in Amerika daarnaast minstens net zo hoog als in Europa. 

Wel heeft Amerika de rente al in eerder stadium verhoogd en ook hebben er al meerdere verhogingen plaatsgevonden. Door de hoge schuld van het land, kunnen zij in mijn opinie de rente niet nog veel verder gaan verhogen. Daarmee brengen zij het land in de financiële problemen. In Europa hebben we op dit vlak nog meer ruimte. De zou de koers van euro ten goede kunnen komen.

Persoonlijk vraag ik mij weleens af, hoe Amerika denkt zijn schuld ooit te gaan aflossen. Waarschijnlijk zal dit nooit gebeuren en zal de schuld steeds opnieuw worden geherfinancierd. Wanneer er een periode aanbreekt, dat de rente echt veel hoger is dan nu, dan wordt dat een enorm probleem.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *