Jongeren geven te makkelijk geld uit waarvoor ze lenen

Jongeren lenen makkelijk geld

De NOS schrijft op haar website dat incassobureau Intrum een onderzoek deed naar het betaalgedrag onder Nederlandse jongeren. Wat blijkt? Jongeren geven te makkelijk geld uit. Het incassobureau vindt dat jongeren tegenwoordig te snel online spullen aanschaffen en daarvoor geld lenen. Het bureau stelde jongeren vragen over hun financiële situatie.

Ongeveer 30% van de jongeren die werden ondervraagd hebben hun financiën niet op orde. En 60% van de ondervraagden (tussen de 18 en 24 jaar) gaf aan dat ze in het afgelopen jaar wel eens een rekening te laat hebben betaald. Dat is fors meer dan het landelijk gemiddelde: 40%.

Lenen en online bestedingen

Jongeren blijken sneller online bestedingen te doen vanwege het gebruikersgemak. Via de smartphone is een besteding zo gedaan, waardoor jongeren te makkelijk geld uitgeven. Ook blijkt social media en de grote druk daarvan een belangrijke rol te spelen. Bijna 40% van de ondervraagden gaf aan dat ze vanwege de druk van social media online aankopen doen.

Zelfs als ze een besteding niet kunnen betalen. Men leent dan geld van familie, de bank of met de creditcard. Ook de kleine leningen in de vorm van een minilening, waarmee snel geld geleend kan worden worden veelvuldig

Drempel lager

Volgens het incassobureau wordt de drempel om geld uit te geven alsmaar lager. Intrum geeft aan dat o.a. webshops daarbij een negatieve rol spelen. Via bepaalde webwinkels kunnen mensen achteraf betalen. Jongeren zijn daar gevoeliger voor. Ze geven meer geld uit en vooral ook aan luxere aankopen. Meer dan 30% van de jongeren vertelt dat ze juist aan het achteraf kunnen betalen meer geld kwijt te zijn.  Jongeren geven te makkelijk geld uit, mede door de mogelijkheid tot achteraf betalen.

Signalen van slechte betalingsmoraal

Volgens Intrum zijn de signalen van een slechte betalingsmoraal overduidelijk. Signalen die daarop kunnen wijzen zijn o.a. betaalachterstanden, te laat rekeningen betalen en betaalproblemen. 

Het gedrag onder jongeren moet veranderen en een betere voorlichting door onderwijsinstellingen en ouders kan daarbij helpen.

Ook organisaties zoals Mastercard, Visa en ICS erkennen dat jongeren tot 24 jaar sneller een betalingsachterstand opbouwen dan oudere creditcardhouders. Tegenwoordig worden creditcards automatisch geblokkeerd indien een betalingsachterstand niet binnen 30 dagen wordt voldaan.

Betalingsachterstand jongeren

Leenstelsel en lagere leenrente belangrijke oorzaken?

Ook het Nibud blijkt in 2017 te hebben onderzocht wat de oorzaken zijn van het leengedrag onder jongeren en de daaropvolgende betaalproblemen. De instantie geeft aan dat 27% van de ondervraagde studenten ofwel een lening, ofwel een roodstand of betalingsachterstand heeft. Het Nibud schreef dat vooral de lage leenrente en het nieuwe leenstelsel bijdragen aan het leengedrag onder jongeren en studenten.

Jongeren moeten lenen

Omdat jongeren in het nieuwe leenstelsel verplicht zijn om geld te lenen voor hun studie, wordt het ze lastig gemaakt. De overheid verplicht min of meer dat jongeren schulden hebben. Daardoor kan het betalingsmoraal veranderen en wordt de mindset over het aangaan van geldschulden anders. Jongeren gaan anders om met geldzaken dan oudere generaties.

Nu ook producten eenvoudig online kunnen worden aangekocht, raken jongeren al vroeg gewend aan het hebben van schulden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *