Holdingmaatschappij

Holdingmaatschappij

Een holdingmaatschappij voert zelf geen transacties uit. Een dergelijke onderneming beheert alleen de aandelen van andere firma`s. Met name vanuit een belastingtechnisch oogpunt zijn er veel van dergelijke holdingmaatschappijen in Nederland gevestigd. Dat er voordelen zijn is wel duidelijk, maar wat zijn de nadelen van een holding?

Waarom een holding oprichten?

Ondernemen en risico zijn onafscheidelijk aan elkaar verbonden. De meest risicovolle manier van ondernemen is in de vorm van een eenmanszaak of vof. Op die manier ben je, in het geval het mis gaat, aansprakelijk met jouw privé vermogen.

Dit risico kan je  beperken door het oprichten van een b.v. Op die manier kunnen schuldeisers alleen het zakelijke vermogen aanspreken.

Risico`s nog verder beperken

Met een holding kan je het risico nog verder beperken. Doordat een holdingmaatschappij geen activiteiten in het economische verkeer onderneemt, is er eigenlijk geen sprake van een echte onderneming. Dit zorgt ervoor dat een holdingmaatschappij weinig risico loopt. 

Door bezittingen onder te brengen in een holding, koppel je deze los van het risico dat de werkmaatschappij loopt bij het ondernemen. Je kunt op deze manier jouw zakelijke bezittingen nog zekerder stellen tegen aanspraken die schuldeisers hierop kunnen maken.

Fiscale voordelen en mogelijkheden

Zoals al eerder aangegeven zijn er veel holdingmaatschappijen gevestigd in Nederland. Op fiscaal gebied biedt dit namelijk vele voordelen. Zo heft Nederland geen belasting op royalty's en is er ook geen belasting verschuldigd over dividenden uitgekeerd door dochterondernemingen. 

In mijn ogen is dit overigens niet meer dan terecht. De dochteronderneming heeft al belasting betaald over de winst. Het vervolgens ook nog belasten van uitgekeerde dividenden is een soort van belasting op belasting.

Ook fiscale voordelen voor kleinere ondernemers

Het zijn echter niet alleen de multinationals die profiteren van belastingvoordelen van een holdingmaatschappij. Dit komt door de deelnemingsvrijstelling.

Deze vrijstelling zorgt er ondermeer voor dat er geen belasting over dividenden, uitgekeerd door een dochteronderneming, hoeven te worden betaald. 

Daarnaast treed er een belangrijk voordeel op bij het verkopen van een onderneming. Indien de aandelen van een onderneming zijn ondergebracht in een holding, is er bij verkoop van de dochtermaatschappij niet direct belasting verschuldigd. Dit is wel het geval indien je de aandelen in privé bezit hebt.

Holding voordelen en nadelen

Wil je bijvoorbeeld jouw onderneming verkopen en het geld gebruiken voor een andere investering, dan kan je op die manier de gehele verkoopprijs gebruiken. Je hoeft immers geen belasting af te dragen. 

Wanneer overwegen een holding op te zetten?

Bezit je meerdere ondernemingen, bijvoorbeeld verschillende restaurants, dan is een holding zeker het overwegen waard. Door elk restaurant in een aparte b.v. onder te brengen en vervolgens de aandelen in een holdingmaatschappij op te nemen, voorkom je dat een slecht presterend restaurant de ondergang betekent van alle restaurants.

Zeker wanneer er een economische recessie dreigt, zoals op dit moment, kan dit een belangrijke overweging zijn om een onderneming te beschermen. Het zou toch zonde zijn als je door een recessie jouw pensioen verliest.

Wat zijn de nadelen van een holding?

Het zijn uiteraard niet alleen voordelen die verbonden zijn aan het oprichten van een holdingmaatschappij. Er zijn ook nadelen aan verbonden, die we hier gaan bespreken.

Hogere werklast & extra kosten

Het grote nadeel is dat een holding extra werk oplevert. Je dient ook de boekhouding van de holdingmaatschappij bij te houden, een jaarrekening op te stellen en deze te deponeren bij de kvk. Er zijn dus operationele kosten verbonden aan een holdingmaatschappij. En ook al is het eenmalig, je zal ook te maken krijgen met oprichtingskosten van een holding. 

Daarnaast, indien je een holding gaat opzetten, waarbij je activa van anderre bv`s gaat inbrengen in de holding, dan zal je deze op de juiste waarde dienen te taxeren. Dit is in het algemeen specialistenwerk, waar dus ook weer kosten aan verbonden zijn.

Toename van de complexiteit

Het boekhouden bij een holdingstructuur zorgt voor extra complexiteit. Zo zal je na alle waarschijnlijkheid te maken krijgen met intercompany transacties. Maar ook dien je voorzichtigheid te betrachten met onderlinge vorderingen. Heeft bijvoorbeeld een werkmaatschappij een vordering op een holding en gaat de werkmaatschappij failliet, dan zal de curator alsnog de vordering gaan innen. En dat was net iets wat je wou voorkomen.

In het geval van een faillissement, dan zal een curator ook aandacht besteden aan de transacties tussen de werkmaatschappijen en holding. Als er bijvoorbeeld niet al te lang voor een faillissement activa zijn overgeheveld naar een holding, dan zou dit als faillisementsfraude kunnen worden aangemerkt. Zelfs indien dit niet de insteek was.

Dit alles zorgt ervoor dat er meer deskundigheid en vorozichtigheid is vereist op het gebied van de boekhouding. 

Hoge en lage tarief vennootschapsbelasting

Een belangrijk doel van het opzetten van een  holdingmaatschappij is het creëren van een fiscale eenheid. Hierdoor kunnen winsten en verliezen met elkaar worden verrekend. Een holding heeft doorgaans alleen kosten, waardoor er vaak voor het vormen van een fiscale eenheid wordt gekozen. Zeker indien de holding ook nog leningen heeft afgesloten en daardoor rentelasten heeft.

Hierbij vervalt dan wel een belangrijk voordeel van het lagere vpb tarief van 15%, tot een winst van 245,000€.

Dit is dan slechts eenmaal te gebruiken voor de gehele fiscale eenheid. Daarnaast is het verschil tussen het hoge lage vpb tarief de afgelopen jaren alleen maar toegenomen. Dit kan, indien onjuist toegepast, de belastingdruk aanzienlijk doen toenemen.

Vraag advies van een expert

Een holdingmaatschappij opzetten is een complexe aangelegenheid. Uit dat oogpunt is het verstandig hiervoor een expert in te schakelen. Deze expert kan jou goed adviseren en daarbij de nadelen van een holding als ook de voordelen van een holding goed uitleggen.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *