Dringende facturen en een tekort aan geld

Dringende factuur

De meeste mensen hebben het helaas wel eens meegemaakt. Een tekort aan geld. Soms tijdens de tijd dat je nog student was, maar helaas ook een veelvoorkomend probleem bij volwassen. En dan vooral bij mensen met een laag inkomen of met een uitkering. En dan zijn er altijd dringende facturen die je dient te betalen om een incassobureau buiten de deur te houden.

Problemen voortvloeiend uit een geldtekort

Een tekort aan geld kan uiteindelijk problematisch worden. Indien je niet aan lopende financiële verplichtingen kan voldoen, of dringende facturen niet op tijd kan betalen, dan kunnen de problemen omtrent geldzaken zich snel opstapelen. 

Indien je een achterstand oploopt bij het terugbetalen van een lening kan je al snel een negatieve BKR codering oplopen. En hiermee wordt een lening afsluiten een grote uitdaging. Snel geld lenen zonder BKR en papierwerk is door de geldende wet- en regelgeving niet eenvoudig. 

De BKR wetgeving

Banken en andere kredietverstrekkers die in Nederland zijn gevestigd dienen zich te houden aan de wetgeving rond de BKR controle. Deze wetgeving schrijft voor dat bij elke lening die wordt afgesloten er een BKR controle dient plaats te vinden. De achtergrond hiervan is dat op deze manier dient te worden voorkomen dat mensen verder in de financiële problemen geraken. Snel geld lenen wordt hierdoor min of meer onmogelijk.

Verhogingen bij te laat betalen

Dit uitgangspunt is in mijn ogen een goed uitgangspunt. Wat echter wel eens wordt vergeten is dat het te laat betalen van dringende facturen tot een verhoging van eenzelfde factuur kan leiden. 

En hierbij is de overheid zelf een van de partijen die met forse verhogingen werkt. Het te laat voldoen van een verkeersboete leidt automatisch tot forse verhogingen. 

In dat geval kan het vanuit een financieel oogpunt beter zijn om een lening af te sluiten, om zodoende de boete op tijd te kunnen betalen. De rente die je dient te betalen voor een lening is vaak lager dan hetgeen je kwijt bent aan verhoging.

Bovendien kan je door het aangaan van een lening de kosten spreiden over een langere periode, aangezien de vervaldatum van een verkeersboete relatief kort is.

Welke mogelijkheden heb je om geld te lenen?

Daar snel geld lenen zonder BKR en papierwerk door de overheid aan banden is gelegd, bestaat voor veel mensen niet de mogelijkheid om snel een lening af te sluiten. 

De enige lening waarvoor je aanmerking komt indien je onvoldoende inkomsten geniet of in het bezit bent van een negatieve BKR codering is een minilening. Op die manier kan je nog steeds aan het geld komen om de factuur of verkeersboete te voldoen en een verhoging te voorkomen.

Het nadeel van een minilening is dat de rente hoog is en je bovendien in de positie moet verkeren om een garantstelling af te geven. Deze garantstelling dient door iemand te worden verstrekt, waarbij deze persoon garant staat dat de rente en aflossing op tijd worden voldaan. 

Indien je zelf niemand kent die aan de voorwaarden voor een garantstelling voldoet, dan kan je alsnog via de verstrekker van de minilening een garantsteller aanvragen. Hier zitten echter wel hoge kosten aan verbonden. Daar dien je dan ook goed rekening mee te houden indien je een minilening wilt afsluiten.

Snel geld lenen zonder BKR en papierwerk is dus nog wel mogelijk, maar het kost behoorlijk wat aan rente.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *