Cryptocurrency koers

Cryptocurrency koers

Een cryptocurrency koers kan enorm fluctueren. Van dag tot dag maar zelfs van uur tot uur.

Als je actief bent in het handelen in cryptocurrencies, zoals bijvoorbeeld de Bitcoin, Litecoin of Myriad dan ben je hier waarschijnlijk wel van op de hoogte.

Hoe komen cryptocurrency koersen tot stand?

Er zijn een aantal factoren die een rol spelen in de totstandkoming van een cryptocurrency koers. Echter, al deze factoren vallen samen in de alomvattende factor, de toekomstverwachtingen van een cryptocurrency. Dit is voor zowel bitcoin en altcoins het geval.

Cryptocurrency kenmerkt zich doordat je niet iets tastbaars in handen krijgt. Hetzelfde geldt echter voor traditioneel geld. Een briefje van 50 euro is ook niks meer of minder dan een stukje papier. Door de waarde die er aan toe is gekend, kan je er echter veel dingen voor kopen.

Eigenlijk bestaat er op dit gebied geen verschil met cryptocurrencies. Behalve dat het gaat om een stukje code in plaats van een stukje papier. Uiteindelijk draait het om de waarde die hieraan wordt toegekend. Dit fenomeen wordt goed uitgelegd in de crypto masterclass training.

Verdiscontering van toekomstverwachtingen

Is de algemene verwachting dat een cryptocurrency koers zal gaan stijgen, dan zal dit direct zichtbaar worden in de koers van vandaag. Investeerderes en belegger zullen hiervan willen profiteren, waardoor zij op dit moment de cryptocurrency dienen aan te kopen. 

Door de vraag die dit met zich meebrengt, zal de koers direct gaan stijgen. De verwachte koersstijging wordt dan als het ware direct verdisconteerd in de koers van vandaag.

De hoge Bitcoin koers

De hoge koers van de Bitcoin  kan je gedeeltelijk toeschrijven aan het feit dat veel experts de verwachting uitspreken dat de koers wel eens boven de 100.000€ zou kunnen uitkomen. 

Zouden dezelfde experts de verwachting uitspreken dat de huidige koers wel eens de maximale koers zou kunnen zijn, dan zou deze direct gaan dalen.

Cryptocurrency Bitcoin koers

In dat geval zou er naar de toekomst toe niks meer te verdienen zijn. Dit is uiteraard iets waar beleggers niet naar opzoek zijn. 

Welke factoren spelen een rol bij de toekomstverwachtingen?

Zoals hierboven aangegeven zijn het de verwachtingen die uiteindelijk de koers bepalen. Verwachtingen worden vervolgens weer gebaseerd op verschillende factoren. Dit zijn ondermeer:

  • Het aantal cryptomunten dat in omloop is en in omloop wordt gebracht.
  • De kwaliteit van de gebruikte blockchain technologie en de mogelijkheden die deze technologie biedt.
  • Vraag en aanbod. Meer vraag dan aanbod zal leiden tot een sterke stijging van de koers van een cryptomunt.
  • Betrouwbaarheid. Helaas zijn niet alle cryptomunten betrouwbaar gebleken in de afgelopen tijd. De partij die achter een cryptomunt zit is daarom ook essentieel. Des te betrouwbaarder, des te groter de kans op succes en dus een stijgende koers.

De rol van de blockchain technology

De gebruikte blockchain technology en dan met name de mogelijkheden die deze technologie biedt, is een van de meest objectieve factoren die een rol speelt bij het totstandkoming van de koers van een digitale munt.

De gebruikte technologie kan vervolgens weer worden onderverdeeld in verschillende categorieën.

De rol van blockchain

Zo zal in onze opinie het energieverbruik een steeds belangrijkere rol gaan spelen. Dit is eigenlijk direct het grote nadeel van de Bitcoin. De Bitcoin gebruikt namelijk ontzettend veel energie.

Ethereum is op dit gebied eigenlijk verder dan de Bitcoin. Is de Bitcoin gericht op peer to peer overdracht van waarde, daar is Ethereum meer gericht op een platform, dat kan dienen als een volgende generatie internet.

Lange termijn of korte termijn

De doelstelling die je hebt met het handelen in cryptocurrencies bepaalt het belang van de korte termijn cryptocurrency koers. Wil je actief handelen en snel winsten behalen, dan zal je de koersen goed in de gaten moeten houden. Het kan dan zelfs zo zijn dat je meerdere keren per dag moet kopen en verkopen om de winst te maximaliseren.

Is jouw intentie om een rendement op langere termijn te behalen, dan zijn schommelingen gedurende de dag minder van belang. Dan is het meer de trend die van belang is. 

Zoals altijd bij een financieel product van toepassing, is de toekomstige waardeontwikkeling koffiedik kijken. Dit is voor de cryptocurrency koers niet anders. Er is niemand op aarde die weet wat de koersen van de verschillende cryptocurrencies in pak hem beet een jaar van nu zullen zijn. Experts op dit gebied kunnen alleen hun verwachtingen uitspreken wat de beste cryptomunt voor de lange termijn is.

De rol van nieuwsberichten

Vooral op korte termijn speelt het nieuws een grote rol. Een enkel positief of negatief nieuwsbericht kan een enorme koersschommeling in gang zetten. Wel zie je dan, dat na verloop van tijd het effect hiervan weer wegebt.

Dit fenomeen is direct een risico van het beleggen in cryptocurrencies. We leven op dit moment in de wereld van het fake news, wat ook ingezet kan worden om koersen te manipuleren. 

Dit is iets waar je op bedacht dient te zijn. Helaas kunnen kwaadwillenden, zeker op korte termijn, een cryptocurrency koers beïnvloeden. Zeker voor cryptomunten die op dit moment nog een geringe marktomvang hebben. Vanuit dat oogpunt is het verstandig om jouw informatie te halen uit een gesloten community zoals deze van de crypto masterclass.

Het beïnvloeden van digitale valuta zoals de Bitcoin en Ethereum is daarentegen alweer een stuk lastiger.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *