Reinvest24

Reinvest24 biedt de mogelijkheid om in onroerend goed te investeren. Het platform biedt tal van onroerend goed projecten in verschillende landen.

Wie of wat is Reinvest24?

Het platform van Reinvest24 onderscheidt zich van andere crowdfunding platformen. Zij richten zich specifiek op onroerend goed. Daarnaast nemen zij zelf ook deel aan de projecten. Doordat zij ook een financieel belang hebben in de verschillende projecten, zullen zij zeer kritisch zijn op de investeringsmogelijkheden die zij aanbieden. Indien er iets mis gaat, dan zullen zij zelf ook de financiële gevolgen ondervinden.

0% default rate

Er wordt over default gesproken wanneer de investering en de rente niet kan worden terugbetaald. Tot op heden is dit nog niet voorgekomen bij dit platform. 

Dit is echt uitzonderlijk in deze branche. Normaal gesproken krijgt elk platform op een gegeven moment wel te maken met leningen of investeringen, die niet kunnen worden terugbetaald.

Investeren vanaf 100€

Investeren via Reinvest24 kan al vanaf een bedrag van 100€. De looptijden van de verschillende projecten variëren van 6 maanden tot en met 3 jaar. 

Registreren

Bij het registreren wordt er gebruik maakt van het Know Your Customer (KYC) systeem. Dit dient te worden gedaan om te voldoen aan wetgeving omtrent voorkoming van witwassen en terrorismebestrijding. Je zal daarom dan ook een kopie van een identiteitsbewijs dienen te overleggen.

Voor de rest de registratie vrij eenvoudig en kost je hooguit een minuut of 5. Aan het registreren zijn verder geen kosten verbonden en ook zit je nergens aan vast. Wel kan je alle beschikbare projecten bekijken.

Kosten van het platform

Registratie is gratis. Ook worden er geen kosten in rekening gebracht wanneer je geld stort. Er wordt 1% van het bedrag van de investering in rekening gebracht, voor de kosten van het opzetten van een project. Daarnaast is 10% van de huuropbrengst voor rekening van Reinvest24.

Indien je geld wilt opnemen vanuit jouw account, dan wordt hiervoor een bedrag van 2€ in rekening gebracht.

Mijn inziens zijn deze kosten alleszins redelijk te noemen.

Welkomstbonus

Als nieuwe investeerder ontvang je een bonus in de vorm van cashback. Deze cashback bedraagt 2% van het geïnvesteerde bedrag. Om in aanmerking te komen dien je minimaal 500€ te investeren. De maximale cashback bedraagt 200€.

Profiteer van de welkomstbonus

In welke landen kun je investeren?

Er zijn onroerend goed projecten in verschillende landen beschikbaar. Daarnaast wordt er hard gewerkt aan de uitbreiding van de portfolio. Op dit moment vind je investeringsmogelijkheden in de volgende landen:

  • Duitsland
  • Estland 
  • Letland
  • Moldavië
  • Spanje

Er wordt hierbij zowel geïnvesteerd in commercieel vastgoed als ook in residentieel vastgoed.

Hoe hoog is het te verwachten rendement?

Tot op heden ligt het gerealiseerde rendement op 14,8%. Dit is uitzonderlijk goed te noemen. Voordat je direct gaat investeren, is het wel van belang om goed op de risico`s te letten. 

Er bestaat altijd de mogelijkheid dat een project een keer niet goed loopt. Daarbij dien je ook de uitspraak, behaalde resultaten in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst, niet te vergeten.

Het kan bijvoorbeeld zo zijn, dat tijdens een langdurig project de onroerend goed markt instort. Ook is het altijd mogelijk dat er tijdens een project bepaalde onverwachte problemen optreden.

Reinvest24 voorbeeld

De verschillende type projecten

Je zal op het platform verschillende type projecten terugvinden. Dit heeft ook invloed op het te verwachten rendement.

Verhuur

Je kunt projecten vinden waarbij er vastgoed wordt gerenoveerd of gebouwd en vervolgens wordt verhuurd. Het rendement kent dan twee componenten. Ten eerste zal je meedelen in de huuropbrengsten. Daarnaast is er dan een verwachte prijsstijging van het onroerend goed. Dit is echter altijd onzeker. Dit kan hoger of lager uitvallen.

Bouw of renovatie en verkoop

Een ander type investering, is het ontwikkelen van onroerend goed projecten en deze vervolgens doorverkopen. Hierbij leen je het geld aan de vastgoedontwikkelaar tegen een vaste rente. Je hebt hierbij meer zekerheid ten opzichte van het rendement.

Het kan hier gaan om beleggingspanden maar ook om volledige nieuwbouw.

Onroerend goed investeringsmogelijkheden

Investeer in onroerend goed >>

Hoe werkt Reinvest24?

Het proces ziet er als volgt uit. De medewerkers van het bedrijf selecteren projecten, waarbij zij ervan overtuigd zijn dat hier een goed rendement mee te behalen valt. Deze projecten worden vervolgens ter investering aangeboden op het platform.

Op het moment dat een project gefinancierd is, wordt er een Special Purpose Vehicle opgericht voor het specifieke project. Dit is van belang, omdat het specifieke project dan geen onderdeel uitmaakt van het bedrijf Reinvest24 maar wordt ondergebracht in een aparte entiteit is. 

Dit verlaagt het risico aanzienlijk. Dit maakt het bijvoorbeeld onmogelijk, dat als een specifiek project niet goed loopt, dat dan het hele bedrijf ten onder zou gaan.

Indien je gaat investeren dan investeer je in de SPV van het specifieke project. Je koopt als het ware aandelen in de SPV, waardoor je gedeeltelijk eigenaar wordt van het pand dat is aangekocht. Dit is een groot verschil met andere P2P platformen. In mijn opinie is dit een groot pluspunt van het platform.

Informatie P2P crowdfunding platform

Vastgoedontwikkelaars

Reinvest24 werkt met een vaste projectontwikkelaar. Dit is de Kirsan Holding. Persoonlijk ben ik van mening dat dit een risico zou kunnen zijn. Echter, dit Zwitserse bedrijf heeft een goede reputatie op het gebied van vastgoedontwikkeling. En dat in verschillende landen.

Over Reinvest24

Het is nog een relatief jong bedrijf dat opgericht is in 2017. Inmiddels zijn er meer dan 70 projecten gefinancierd, hetgeen is gedaan door meer dan 10.000 investeerders. Het bedrag wat totaal geïnvesteerd is overstijgt inmiddels de 12 miljoen euro. 

Op zich gaat het nog om een relatief kleine speler binnen de wereld van crowdfunding. Ter vergelijking, via Mintos is inmiddels bijna 8 miljard euro geïnvesteerd.

Er zijn op dit moment 13 medewerkers in dienst en het hoofdkantoor bevindt zich in Tallinn in Estland. Indien je jezelf verdiept in P2P platformen, dan zal je al snel merken dat het overgrote gedeelte van dergelijke platformen zich in de Baltische staten bevindt.

Kwaliteit boven kwantiteit

In onze opinie gaat het om kwaliteit en niet om kwantiteit. Liever iets minder projecten om in te investeren, dan de keuze uit talloze projecten met een hoger risico.

Opvallend is dat veel Nederlanders via dit platform investeren. Nederlandse investeerders behoren tot de top 3 van grootste investeerders.

Transparantie

Ik heb een paar weken geleden gesproken met Viktorija Bondarjonoka, hoofd marketing van de onderneming.

Zij kwam als zeer betrouwbaar en ook goed geïnformeerd over. Ook het verstrekken van aanvullende informatie was hierbij geen enkel probleem. Zo heeft zij mij hun jaarverslag doorgestuurd. Zover ik dit kan inschatten, is het platform erg ambitieus en streven zij naar een sterke groei.

Transparantie Reinvest24

Hierbij hechten zij veel waarde aan de continuering van de 0% default rate, waardoor zij geen verantwoorde risico`s zullen nemen.

Secundaire markt

Inmiddels is er ook een secundaire markt, waar je jouw gedane investering kunt doorverkopen. Dit is erg belangrijk, aangezien een investering in onroerend goed doorgaans een lange looptijd kent. Op deze manier kan je echter toch tussentijds jouw investering doorverkopen.

De opbrengst op de secundaire markt hangt van verschillende factoren af. Ten eerste is het een kwestie van vraag en aanbod. Maar ook hoe goed een project rendeert speelt een rol. Vallen bijvoorbeeld de huuropbrengsten hoger uit dan verwacht, dan zal je de investering voor een hogere prijs kunnen doorverkopen. Is er daarentegen sprake van leegstand, dan zou het zo kunnen zijn dat je genoegen dient te nemen met een lagere prijs.

Buyback guarantee

Er is geen sprake van een buyback guarantee, zoals je dit bij veel platformen op het gebied van P2P investeren ziet. In de praktijk blijkt echter dat de waarde van een buyback guarantee tegenvalt. Indien een loan originator niet kan of wil voldoen aan zijn verplichting, dan heb je hier in de praktijk weinig van.

In plaats van een buyback guarantee wordt er bij Reinvest24 gewerkt met een hypotheekrecht op onroerend goed. In mijn opinie biedt dit meer zekerheid dan een buyback guarantee. 

Mijn conclusie

Persoonlijk ben ik erg enthousiast over het platform. Inmiddels heb ik ook een investering gedaan. Doordat onroerend goed wordt aangekocht, door middel van de oprichting van een SBV, is er sprake van fysiek onderpand, hetgeen het risico aanzienlijk beperkt. Geld investeren zonder risico bestaat echter niet. Dit dien je nooit uit het oog te verliezen.

Onroerend goed geeft een bepaalde mate van zekerheid. Uiteraard kan de waarde dalen, of de huuropbrengsten kunnen tegenvallen door leegstand, maar het onroerend goed zal nooit helemaal verdwijnen. Bij investeringen in bijvoorbeeld consumentenleningen kan het zo zijn dat je jouw geld nooit meer terugziet. Dit lijkt bij Reinvest24 onmogelijk. Dat neemt niet weg dat er altijd een risico blijft bestaan, dat een investering minder waard wordt.

Ook al is het gevoel goed en zijn er geen signalen dat het platform onbetrouwbaar is, een goede risicospreiding is essentieel. Daarom spreid ik persoonlijk mijn investeringen over meerdere platformen.