Mintos

Mintos is waarschijnlijk het bekendste P2P platform. Door onze eigen ervaring met Mintos kunnen we dat goed begrijpen. Het platform biedt tal van investeringsmogelijkheden, is transparant en zowel de app als de website zijn uitermate overzichtelijk en eenvoudig in gebruik.

De grootste speler op de Europese markt

Inmiddels heeft het belegde kapitaal via Mintos het astronomische bedrag van 7 miljard euro bereikt. Een jaar geleden lag dit nog op 5 miljard euro. Als je hierbij in ogenschouw neemt dat de onderneming in 2015 is opgericht, dan is er sprake van een enorme groei. Deze groei is de laatste jaren alleen maar versnelt.

Laagdrempelig investeren

Wat investeren via Mintos aantrekkelijk maakt is dat je al vanaf 10€ kunt investeren. Door eerst eens een klein bedrag te investeren kan je kennis maken met het platform. Daarnaast kan je op die manier maandelijks een klein bedrag investeren, om op die manier op termijn een portfolio van investeringen op te bouwen.

Daarnaast zijn er geen kosten verbonden aan het doen van een investering. Een bedrag van 10€ investeren in aandelen heeft doorgaans weinig zin, omdat de transactiekosten te hoog zijn. Bij Mintos speelt dit geen rol.

Investeer vanaf 10€

Waarin kan je investeren?

Het aanbod van leningen is enorm. Op dit moment zijn er bijna 100.000 leningen beschikbaar waarin je kunt participeren. 

Er zijn dan ook maar liefst 65 verschillende kredietverstrekkers, of loan originators, verbonden aan het platfrom.

Het aanbod van leningen wordt door experts ook wel liquiditeit genoemd. Met de liquiditeit zit het dan ook wel goed bij Mintos. In onze opinie is dit ook direct een van de grote pluspunten van het platform.

Historische behaalde rendementen

Ook al luidt het gezegde, het verleden biedt geen garantie voor de toekomst, het geeft uiteraard wel een indicatie van hetgeen je mag verwachten. De rendementen die investeerders via het crowdfunding platform van Mintos in het verleden hebben behaald zijn als volgt:

Jaar201520162017201820192020
Rendement11,97%12,58%12,08%12,07%11,52%10,44%

Je dient er hierbij wel op te letten dat dit een gemiddelde is. Er zullen investeerders zijn die een veel hoger rendement hebben behaald, maar ook investeerders die veel minder hebben verdiend. Of misschien zelfs investeerder die een negatief rendement hebben behaald.

Hoeveel vermogen kan je opbouwen met deze rendementen?

Vermogensgroei gaat erg hard met deze rendementen. Om dit te laten zien hebben we een aantal rekenvoorbeelden samengesteld. Stel dat je in 2015 was begonnen met maandelijks investeren. Dan had je op basis van het gemiddelde rendement inmiddels het volgende vermogen kunnen opbouwen:

Inleg€ 50€ 100€ 250
Vermogen€ 5.073€ 10.146€ 25.381

Wat nu als je de komende jaren verder gaat met maandelijks hetzelfde bedrag te investeren en het gemiddelde gerealiseerde rendement over de afgelopen jaren in de toekomst hetzelfde blijft. Dan is het mogelijk om na respectievelijk 5 jaar en 10 jaar de onderstaande vermogens op te bouwen:

Aantal jaren / Inleg€ 50€ 100€ 250
5€ 14.373€ 28.745€ 71.893
10€ 26.442€ 52.884€ 132.258

Start met investeren

Investeringsstrategien

Mintos richt zich met name op vooraf gestelde investeringsstratiegien. Naast dat je zelf jouw individuele leningen kan kiezen waarin je wilt participeren, kan je ook kiezen voor deze vooraf opgezette strategieën. Via de auto invest optie wordt vervolgens jouw geld automatisch verdeeld over verschillende leningen. Wil je een van de Mintos strategieën kiezen, dan heb je de volgende opties:

Mintos review

Gediversifieerd investeren

Investeringen worden hierbij verdeeld over zoveel mogelijk verschillende leningen, om op die manier het risico te minimaliseren. Het verwachte rendement wat bij deze strategie hoort is op dit moment 8,76%.

Conservatief investeren

Hierbij wordt er gekeken naar de kwaliteit van een lening, maar ook naar de reputatie van de aanbiedende loan originator. Het geld wordt vervolgens geïnvesteerd in leningen met het laagste risico. Bij deze strategie wordt er een rendement van 8,45% nagestreefd.

Hoog rendement

Het geld wordt bij deze strategie belegd in leningen met het hoogste rendement. Hierdoor neemt het risico echter wel toe. Bij deze strategie ligt het verwachte rendement op 9,19%.

Waar hebben wij zelf voor gekozen?

In onze opinie is het verschil in de rendementsverwachting tussen de conservatieve strategie en de strategie gericht op een hoog rendement, met daarbij behorend een hoger risico, vrij beperkt. Persoonlijk hebben wij dan ook gekozen voor het volgen van de conservatieve strategie.

Zelf een strategie opzetten

Ga je liever zelf actief aan de slag met het kiezen van de leningen waarin je wilt investeren? Ook dat is geen probleem.

Je kan ook gewoon zelf de beschikbare investeringsmogelijkheden beoordelen en dan zelf een keuze maken. Wel is dit met bijna 100.000 beschikbare leningen een behoorlijk uitzoekwerk.

Strategie bepalen

Door zelf criteria te bepalen voor de leningen waarin je wilt investeren kan je overigens de selectie wel beperken. Hierbij kan je denken aan zaken zoals de looptijd, het land waarin je wilt investeren, het beoogde rendement en de Mintos risicoscore.

De risicoscore

Om je te helpen bij het inschatten van het risico van een lening waarin je wilt gaan investeren, heeft Mintos een systeem opgezet om de risicoscore te bepalen. Hierbij wordt een aangeboden lening op verschillende punten beoordeeld. Het gemiddelde van alle scores bepaald dan het algemene risico van een lening.

De score loopt van 1, een zeer hoog risico, tot 10, waarbij er sprake is van een klein risico.

De scores die worden toegekend worden elk kwartaal opnieuw bekeken. Het kan dus zo zijn dat je hebt geïnvesteerd in een lening met een goede kredietscore, maar dat na verloop van tijd deze score lager uitvalt. Andersom is uiteraard ook mogelijk.

In onze opinie is de risicoscore een waardevolle toegevoegde waarde van het platform.

Risicoscore

Als buitenstaander is het erg lastig, of zelfs onmogelijk, om een goed inzicht te krijgen in het risico van een lening waarin je wilt investeren. Mintos daarentegen heeft dit inzicht wel. Wel ben je aangewezen op hoe goed de kredietbeoordelaars van het platform hun werk uitvoeren. 

De factoren die bij het bepalen van de risicoscore in aanmerking worden genomen zijn als volgt.

Algemene portfolio score

Hierbij wordt er gekeken naar resultaten uit het verleden. Dit wordt gedaan voor de leningen die een loan originator via het platform heeft aangeboden. Zijn bijvoorbeeld in het verleden alle leningen netjes op tijd terugbetaald, of zijn er hiaten.

Is er daarnaast sprake van een goed onderpand voor de lening, wat indien noodzakelijk ook daadwerkelijk om te zetten is naar liquide middelen.

Kwaliteit van de loan originator

Hierbij wordt er gekeken naar hoe de organisatie van loan originator in elkaar steekt. Een punt wat hierbij bijvoorbeeld beoordeeld wordt, is hoe de procedure van het verstrekken van een lening in elkaar steekt. 

Maar ook wordt het management onder de loep genomen. Zijn zij ervaren, professioneel en sturen zij de onderneming goed aan.

De kwaliteit van de buyback guarantee

De waarde van een buyback guarantee valt of staat bij de financiële sterkte van de loan originator. Indien een loan originator niet aan de verplichting van een buyback kan voldoen, dan wordt deze als het ware waardeloos. 

Een buy back guarantee van een solide loan originator is daardoor veel meer waard dan van een loan originator die er zelf financieel niet zo goed voorstaat.

De juridische opzet tussen de loan originator en Mintos

Hierbij wordt er beoordeeld, hoe eenvoudig of hoe lastig het is, om indien noodzakelijk het geld te recupereren. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat Mintos direct toegang heeft tot een escrow rekening van de loan originator. Hierdoor wordt het relatief eenvoudig om het geld van investeerders terug te halen. 

Is dit alleen mogelijk via een juridische procedure, dan is het risico van een lening direct een stuk hoger.

De gevolgen van de corona pandemie

Elk P2P platform heeft de gevolgen ondervonden van de corona pandemie. Aan de ene kant zijn er veel investeerders die na de uitbraak hun geld zijn gaan opnemen. Aan de andere kant hebben leningnemers problemen ondervonden met het voldoen aan de verplichtingen.

Nu de economie weer aantrekt zullen er ook betere tijden aanbreken voor de P2P platformen. Zeker zolang de rente laag blijft, zoals dit nu al geruime tijd het geval is. De rendementen die je via een platform zoals Mintos kunt behalen zijn bij sparen onmogelijk. Zelfs met lange termijn deposito sparen.

Zelfs als je gaat beleggen op de beurs dien je het uitermate goed te doen om dit rendement te verslaan.

Waardering van aandelen en de groei van P2P beleggen

Er bestaat een algemene tendens onder beleggingsexperts dat aandelen op dit moment erg hoog zijn gewaardeerd.

Het is eigenlijk niet te verklaren dat bijna alle beursindices hoger staan dan op het moment van de start van de corona pandemie. 

Mintos vs de beurs

Eind 2019 stond de AEX index op 604 punten. Vandaag noteert dezelfde index een koers van 776 punten. Dat is maar liefst 28,5% hoger. Dit is erg lastig te verklaren gegeven hetgeen er is gebeurd.

Hierdoor bestaat de angst dat aandelen zijn overgewaardeerd. Dit gegeven maakt dat investeerders en beleggers op zoek zijn naar alternatieven. Dit is in onze opinie een van de verklaringen waarom het geïnvesteerde bedrag via het platform van Mintos het afgelopen jaar deze enorme groei heeft laten zien.

Start met investeren

Tips voor het beperken van het risico

Een ander sterk punt van het platform is de tips die zij geven om het risico zoveel mogelijk te beperken. Hierbij wordt er gewezen naar uitgangspunten die elke grote investeerder toepast. Er wordt herhaaldelijk op gewezen dat het op deze manier investeren risico`s met zich meebrengt. Het is zeker geen vorm van geld investeren zonder risico.

De tips om het risico te beperken zijn achtereenvolgens:

  • Risicospreiding. Dit is een basisbeginsel waar elke belegger of investeerder zich aan zou moeten houden.
  • Zorg dat je begrijpt waarin je investeert. Ga niet zomaar lukraak in leningen beleggen. Zorg dat je goed begrijpt waarin je investeert en wat de risico`s zijn die je hierbij loopt.
  • Een bekende uitspraak van Warren Buffet is: Focus on what you can control. Dit is niet altijd eenvoudig. Het  betekent dat je jezelf dient te focussen op hetgeen waarin je daadwerkelijk investeert en je niet dient blind te staren op het beoogde rendementspercentage.
  • Zorg voor een lange termijn plan. Bij beleggen en investeren is het bijna altijd zo dat het ene jaar beter is dan het andere jaar. Het is echter niet verstandig, om direct wanneer het even tegenzit, van strategie te veranderen. Je zou een plan dienen op te stellen waar je aan vasthoudt. Bijvoorbeeld dat je 9% rendement op lange termijn wilt behalen. Zit er dan een jaar tussen dat het rendement slechts 5% bedraagt, dan is dit geen reden om direct het plan aan te passen en op een andere manier te gaan investeren. Daarentegen is het wel weer zo dat indien je jaar in jaar uit niet aan deze doelstelling voldoet, dat het dan wel tijd wordt om de strategie onder de loep te nemen.

Over de onderneming zelf

Mintos is in 2015 opgericht door Martins Sulte en Martins Valters. Hierbij hebben zij ondersteuning gekregen van 4 angel investors die in totaal 4,5 miljoen euro hebben geïnvesteerd. Externe investeerders geven in onze opinie altijd een extra garantie dat het om een solide bedrijf gaat. Investeerders zijn namelijk altijd erg kritisch bij het doen van investeringen. 

In 2020 is er extra kapitaal opgehaald via een crowdfunding actie. Hierbij is er 6,55 miljoen euro extra kapitaal binnengehaald.

Inmiddels zijn er bijna 200 medewerkers actief bij dit bedrijf, waarvan het hoofdkantoor in Riga in Litouwen is gevestigd. Inmiddels claimen zij dat zij een marktaandeel van maar liefst 45% hebben binnen Europa. 

Winstgevend is de onderneming niet. In 2020 bedroeg het verlies 1,9 miljoen euro. Het jaar ervoor bedroeg het verlies 0,9 miljoen euro. De jaarrekening is opgesteld en goedgekeurd door KPMG. Persoonlijk vinden wij dat erg belangrijk dat een gerenommeerd accountantskantoor de een goedkeuring aan de jaarrekening heeft gegeven.

Mintos heeft geen vergunning om leningen te verstrekken. Zij zijn enkel een platform dat partijen bij elkaar brengt. Dit in tegenstelling tot Lender en Spender dat zelf leningen verstrekt en daardoor wel in het bezit is van een vergunning van de AFM.