Fast Invest

Fast Invest biedt een alternatief voor het beleggen in producten zoals aandelen. Het is een P2P platform dat het mogelijk maakt om te investeren in leningen. Als investeerder leen je jouw geld uit aan burgers of bedrijven, waarvoor je een hoge rente ontvangt. Hierbij is er sprake van crowdfunding, doordat een lening wordt gefinancierd door meerdere kleinere investeringen.

Fast Invest

De website van Fast Invest

Er is een Nederlandstalige website beschikbaar. Dit is echter wel een automatische vertaling waardoor het taalgebruik vreemd is. De automatische vertaling van woorden zoals to find en order to worden op deze manier niet altijd even goed vertaald.

Onze opinie

We zullen maar direct met de deur in huis vallen. Zouden wij ons geld investeren via dit platform? Niet op dit moment. De redenen hiervoor:

  • Indien je onderzoek gaat doen naar dit platform kom je te veel negatieve recensies en ervaringen tegen.
  • Het lijkt erop dat zij hard geraakt zijn door de corona pandemie. Het is de vraag hoe zij door deze periode gaan komen.
  • Er is over het algemeen een gebrek aan transparantie. Alle data en cijfers die worden verstrekt zijn niet te controleren. Je dient dus volledig te vertrouwen op hetgeen zij publiceren
  • Er is de nodige onduidelijk wie nu de oprichter van het platform is. Hier gaan we verder op deze pagina dieper op in.

Om geld te investeren via een P2P platform dien je in onze opinie volledig op het platform te kunnen vertrouwen. Dit is op dit moment voor ons bij Fast Invest niet het geval. 

Daarnaast doen zij weinig om het vertrouwen van de investeerder te winnen. Bijvoorbeeld het publiceren van een jaarrekening die goedgekeurd is door een groot accountskantoor zou enorm helpen om het vertrouwen in Fast Invest`s platform te versterken..

Dit alles zorgt ervoor dat er in onze opinie betere platformen zijn om te investeren. Hierbij kan je denken aan Mintos, Peerberry of Lender Spender.

Speel je op dit moment met de vraag, wat te doen met jouw spaargeld, dan zouden wij persoonlijk erg voorzichtig zijn met dit platform. Ook al zijn de beloofde rendementen erg aantrekkelijk.

Hoe hoog is het rendement?

Op de website van Fast Invest is terug te lezen dat de gemiddelde uitbetaalde rente 14,42% bedraagt. Dit is extreem hoog te noemen op dit moment. Hierbij dien je jezelf direct te realiseren dat er ook een zeker risico verbonden is aan het op de manier investeren van geld.

In de praktijk is het niet mogelijk om zonder risico een dergelijk rendement te behalen. Het gaat om risicokapitaal.

Rendement fast invest

Verstandig investeren

Er zijn een aantal zekerheden ingebouwd die ervoor dienen te zorgen dat je jouw geld ten alle tijden ontvangt. Echter, de zekerheid die hiermee wordt verschaft is geen 100%. 

Dit zorgt ervoor dat je verstandig dient te investeren. Met verstandig bedoelen we hier, spreiden. Elke expert op het gebied van beleggen zal jou adviseren om nooit al jouw geld in één project te stoppen. 

Stel dat je 1.000€ gaat investeren en je gaat dit spreiden over 10 verschillende projecten, waarin je elk 100€ investeert. Mocht het dan bij 1 project misgaan, waarbij je jouw geld kwijt raakt, dan maak je nog steeds 3,5% rendement. De rente die je bij de andere 9 projecten ontvangt is meer dan genoeg om het verlies te compenseren.

Investeer je in 5 projecten en investeer je 200€ per project, waarbij er ook sprake van is dat je bij één project jouw geld niet terugkrijgt, dan heb je een verlies van 8%. De rente van de andere 4 projecten is in dit geval niet genoeg om het verlies te compenseren.

Loan originators

Leningen waarin je kunt investeren via Fast Invest zijn leningen die zij niet zelf verstrekken. Hier komt het begrip loan originator naar voren. Dit zijn de bedrijven die uiteindelijk daadwerkelijk de leningen aan hun klanten verstrekken. Deze leningen worden vervolgens ter financiering aangeboden op het lening platform van Fast Invest.

Een belangrijke regel hier is de verplichting tot het aanhouden van skin in the game. Het is een loan originator niet toegestaan om het gehele bedrag van een lening aan te bieden op het platform. 

Zie dienen een gedeelte van de lening uit eigen middelen te financieren om zodoende zelf ook een risico te lopen. Hiermee wordt een loan originator gedwongen tot een gedegen beoordeling bij het verstrekken van een lening. Zou dit niet het geval zijn en zouden zij het gehele risico kunnen afwentelen op de uiteindelijk investeerders, dan zou er een gerede kans bestaan dat zij te risicovolle leningen gaan verstrekken.

Buyback guarantee

In de wereld van het peer to peer lenen is een buyback guarantee een belangrijk element. Indien er niet wordt voldaan aan de verplichtingen die bij een lening horen, dan is de loan originator verplicht de lening weer van jou terug te kopen. 

Op die manier wordt er voorkomen dat investeerders hun geld verliezen. Het is belangrijk om te beseffen dat het gaat om de loan originator en niet het platform zelf.

Buyback guarantee fast invest

Vantevoren worden er condities gesteld wanneer de buyback en default guarantee in werking treed. Bij Fast Invest treed deze garantie al in nadat een betaling 3 dagen te laat is. Dit is veel sneller dan dat dit bij andere platformen het geval is. 

In eerste instantie zou je denken dat een buyback guarantee eigenlijk een 100% zekerheid biedt. In de praktijk is dit echter niet altijd het geval. Je hebt namelijk weinig middelen om af te dwingen dat deze buyback guarantee daadwerkelijk wordt uitgeoefend op het moment dat een betaling te laat is. 

Daarnaast, indien de loan originator niet in staat is om aan deze verplichting te voldoen, dan sta je ook met lege handen.

Secundaire markt

Er is geen secundaire markt beschikbaar. Dit houdt in dat je jouw aangegane investering niet kunt doorverkopen. Indien je in een lening investeert, dan dien je de gehele looptijd uit te zitten. Indien je de rente niet op tijd ontvangt, dan dien je te wachten tot de buyback guarantee in werking treed. 

Je bent dus geheel afhankelijk van het platform wat zij doen om het geld terug te krijgen.

Auto invest

De auto invest mogelijkheid is beschikbaar. Dit maakt het eenvoudig om een investering die je doet, te spreiden over verschillende projecten of leningen. Risicospreiding wordt op deze manier eenvoudig gemaakt.

Fast Invest reviews

De Fast Invest reviews zijn doorgaans niet al te positief. Sinds de COVID 19 uitbraak zijn er veel mensen die klagen over het feit dat het lang duurt voordat het geld wordt uitbetaald. Dit zou een legitieme reden kunnen zijn. Let wel, met de nadruk op kunnen

Slechte reviews

Aan de ene kant kiezen investeerders ervoor om hun geld op te nemen in deze onzekere tijden. Aan de andere kant hebben leningnemers problemen om aan hun verplichtingen te voldoen. Stel dat bij een bank iedereen besluit om vandaag al hun geld op te nemen bij de bank, dan komt de bank ook direct in de problemen.

De behoorlijk negatieve reviews geven wel aanleiding tot voorzichtigheid. Als je teruggaat naar de reviews van 2019, dan zijn de reviews wel iets positiever, maar nog steeds niet geweldig. Investeerders spreken van een goed rendement en bedragen worden over het algemeen ook uitbetaald. Wel is er in die periode ook vaak sprake van vertraging.

Het is uiteraard de vraag hoe Fast Invest door de huidige lastige periode gaat komen. 

Transparantie

Het gebrek aan transparantie is het grote nadeel bij dit lending platform. Zo wordt er niet publiek gemaakt wie de loan originators zijn. Daarnaast wordt er gesproken over een default percentage van 0%, hetgeen lastig is om te geloven. Elk platform krijgt vroeger of later te maken met leningen die niet worden terugbetaald.

Een ander punt is de vestigingslocatie van de onderneming. Het bedrijf is gevestigd in Litouwen. Naar buiten toe wordt er echter gedaan alsof het bedrijf gevestigd is in Londen. 

De officiële naam is dan ook Fast Invest ltd. Dit gaat er enkel en alleen om dit naar de buitenwereld te kunnen uitdragen. Het is nu eenmaal zo dat investeerders meer vertrouwen hebben in een bedrijf dat gevestigd is in Londen dan in Litouwen. 

Persoonlijk vind ik dit overigens niet terecht, want de Baltische Staten zijn echt de voorlopers op het gebied van Fintech.

Er is verder geen sprake van een vergunning in Engeland. Het is enkel en alleen een bemiddelingsplatform waardoor er geen sprake is van toezicht van de Engelse autoriteiten.

Over het bedrijf en de oprichters

Fast Invest is opgericht in 2015. Inmiddels geven zij aan dat er ongeveer 41.000 investeerders actief zijn via dit platform. In  totaal is er een bedrag van 70 miljoen euro geïnvesteerd. Dit zijn overigens cijfers die zij zelf verstrekken en niet te controleren zijn.

Het verhaal over de oprichting van de onderneming

Fast Invest is voortgevloeid uit Big Credit Limited, welke onderneming in 2012 is opgericht. Simona Vaitkune wordt gezien als oprichter van Fast Invest. Echter. Het is echter de vraag wie er achter de schermen daadwerkelijk aan de touwtjes trekt. 

Zij is namelijk getrouwd met de bankier Zilvinas Vaitkunas. Op het moment van oprichting van de onderneming was Simona nog student aan de universiteit van Vilnius.

De naam Zilvinas Vaitkunas is verbonden aan het failliet gegane Taupkasse. Dit kan een reden zijn om niet openlijk de naam van Zilvinas Vaitkunas te verbinden aan Fast Invest.

Dit verhaal zorgt ervoor dat je het platform toch met de nodige voorzichtigheid dient te benaderen. Door gebrek aan transparantie is het niet uit te sluiten dat het om een piramide achtige constructie gaat. Dit is echter ons gevoel is niet gebaseerd op feiten of bewijzen.