Crowdfunding

Crowdfunding is enorm aan populariteit aan het winnen. In 5 jaar tijd is het bedrag dat hierin geïnvesteerd is meer dan verzevenvoudigd. In 2019 bedroeg het geïnvesteerde bedrag alleen al in Nederland 425 miljoen euro.(Bron: NOS).

Crowdfunding

Was het in het in een eerder stadium meer gericht om mensen te helpen via kleine donaties, tegenwoordig is het een grote professionele markt. Door de hoge rendementen die kunnen worden behaald trekt het steeds meer investeerders aan.

Investeringskansen

Voor mensen die op zoek zijn naar investeringsmogelijkheden biedt crowdfunding nieuwe en meer mogelijkheden om te investeren. Het zoeken naar investeringsmogelijkheden wordt grotendeels ingegeven door de lage spaarrente. Er zijn nog weinig banken die rente betalen.

Inmiddels zijn er honderden crowdfunding platforms die zich hierop richten.

Een dergelijk platform wordt ook wel een P2P platform genoemd. Het biedt doorgaans tal van projecten, waar je al met erg lage bedragen kunt beginnen met investeren. 

Bij Fastinvest is dit bijvoorbeeld slechts 1€. Bij het gros van de P2P platformen is dit zo laag als 10€. Een uitzondering is Rendity, waar het minimumbedrag 500€ bedraagt. 

Investeren is dermate laagdrempelig, dat het voor iedereen bereikbaar is. Je hoeft slechts een klein geldbedrag te storten.

Platform:Minimum inleg:
Lender Spender€ 100
Fastinvest€ 1
Viainvest€ 10
Flender€ 50
Lenndy€ 10
Robocash€ 10
Crowdestor€ 50
Lendermarket€ 10
Peerberry€ 10
Mintos€ 10
Estateguru€ 50
Platform:Minimum inleg:
Evoestate€ 100
Debitum€ 50
Twino€ 10
Swaper€ 10
Bondster€ 5
Neofinance€ 10
Viventor€ 100
Reinvest24€ 100
Profitus€ 100
Rendity€ 500
Finbee€ 5

Financieren via crowdfunding

Aan de andere kant van de markt zijn er projecten nodig waarin geïnvesteerd kan worden. De projecten waarin je kunt investeren zijn ontzettend uiteenlopend. Zo is het mogelijk om in vastgoed projecten, consumenten leningen, zakelijke kredieten en zelfs voertuigen te investeren.

De reden waarom bedrijven op deze manier op zoek gaan naar een financiering is omdat banken soms terughoudend zijn met het verstrekken van een financiering. 

Dit is echter niet de enige reden. De reden waarom er wordt besloten om geld aan te trekken via crowdfunding zijn erg uiteenlopend. Voor bedrijven levert het bijvoorbeeld ook exposure op. Het bedrijf zal onder de aandacht worden gebracht op een platform, hetgeen de naamsbekendheid ten goede komt.

Waarom vragen bedrijven geen lening via een bank?

Over het algemeen is crowdfunding een duurder alternatief voor het verkrijgen van een lening via de bank. Dit is een belangrijk gegeven om in je achterhoofd te houden. 

Want waarom doen bedrijven alsnog een beroep op deze alternatieve manieren van financieren?

De belangrijkste reden is dat banken risico avers zijn. Het liefst verstrekken zij alleen leningen waarvan zij 100% zeker weten dat zij de betalingen netjes op tijd gaan ontvangen.

Via crowdfunding sites zie je dan ook vaak projecten voorbij komen die een net iets hoger risico hebben. In een dergelijk geval kan het zo zijn, dat een bank geen lening wil verstrekken of alleen tegen zeer ongunstige condities.

Onroerend goed

Wat je bij onroerend goed vaak ziet, is dat er geld wordt gezocht om een project te kunnen uitvoeren. Nadat het project is afgerond is het veel eenvoudiger om überhaupt een financiering via een bank te verkrijgen.

Daarnaast zullen de condities waartegen een hypotheek kan worden afgesloten veel gunstiger zijn.

In een dergelijk geval kan het dan gunstiger zijn om de aanvangsfase via crowdfunding te financieren en in een later stadium bij een bank een hypotheek aan te vragen.

Toch is het van belang om jezelf altijd kritisch de vraag te stellen: Waarom is er geen lening bij de bank aangevraagd?

Onroerend goed crowdfunding

Risico`s van een investering

Geld investeren via een P2P platform is behoorlijk risicovol te noemen. Vanuit dat oogpunt is een goede spreiding van de investering aan te raden. Risicospreiding is altijd van belang bij beleggen of investeren, maar zeker bij crowdfunding is dit in onze opinie aan te raden.

Welke zekerheden worden er geboden?

Een P2P platform probeert altijd bepaalde zekerheden te verschaffen. In het geval een vastgoed project dient te worden geïnvesteerd, dan kan er een hypotheekrecht op het onderliggende pand worden verstrekt.

Investeer je in een consumentenlening, dan is een dergelijke zekerheid niet direct beschikbaar. In dat geval wordt er vaak een zekerheid geboden in de vorm van een buyback garantie. 

De voorwaarden van een terugkoopgarantie verschillen per platform, maar het principe is hetzelfde. Indien er bij de betaling van rente of aflossing een achterstand wordt opgelopen, van een vooraf vastgestelde periode, dan wordt de lening weer van jou teruggekocht. In dat geval ontvang je het geld terug dat je hebt geïnvesteerd. 

Nederlandse en buitenlandse platformen

Indien je wilt gaan investeren in crowdfunding, dan is er geen gebrek aan platformen waar je terecht kunt. Er zijn een aantal Nederlandse platformen, zoals:

  • Lender Spender
  • Collin Crowdfund
  • Geld voor elkaar

 

Buiten Nederland zijn er nog talloze andere platformen. Dit zijn er veel te veel  om op te noemen. De grootste en populairste op dit gebied zijn:

  • Indiegogo
  • Seedinvest
  • Mintos
  • Peerberry

AFM vergunningen

Er zijn twee mogelijkheden om goedkeuring aan te vragen bij de AFM. Indien een platform zelf de leningen verstrekt, zoals bij Lender en Spender het geval is, dan dient er een vergunning als kredietverstrekker te worden aangevraagd.

Is het platform alleen een marktplaats, waar vraag en aanbod bij elkaar wordt gebracht, dan is er een ontheffing nodig van de AFM.

Indien er een vergunning wordt verstrekt in de vorm van een kredietverstrekker, dan is er sprake van volledig toezicht door de AFM. In het geval er een ontheffing wordt verleend, dan is er geen sprake van direct toezicht. 

In de praktijk is het dan echter vaak wel zo dat de AFM een vinger aan de pols houdt.

AFM vergunning

Indien er in een dergelijk geval berichten binnenkomen dat er iets niet in de haak is, dan zullen zij alsnog ingrijpen.

Buitenlandse platformen en toezicht

Bij buitenlandse crowdfunding websites is er altijd sprake van beleggen buiten toezicht van de AFM. Dit wordt hierdoor automatisch ingeschaald als zijnde een hoger risico.

In een dergelijk geval kan er alsnog sprake zijn van toezicht van een buitenlandse autoriteit. Dit is echter niet altijd het geval en daarnaast is het lastig in te schatten in hoeverre het toezicht effectief is.

Rendementen

De rendementen lopen sterk uiteen. Bij het Nederlandse Lender en Spender ligt het historisch rendement rond de 4%. Bij Mintos ligt dit rond de 11%, Bij Crowdestor kan dit rendement zelfs oplopen tot boven de 20%.

In onze opinie is het verstandig om jezelf niet blind te staren op enkel en alleen het rendement. Het maken van een risicoafweging is minstens net zo belangrijk. Hierbij kan je bijvoorbeeld kijken naar de aangeboden garanties en resultaten uit het verleden. 

Een belangrijk begrip hier is default rate. Dit is het percentage van de leningen waarbij er niet aan de verplichtingen is voldaan.

Ga je bijvoorbeeld investeren in een startup, dan is er als het ware sprake van venture capital. Een kenmerk van een dergelijke financiering is dat er weinig zekerheden bestaan en dat hierdoor het risico hoog is. Dit zal zich dan wel uiten in een hoge rente die je kan ontvangen. De vraag is dan alleen of je die rente ook echt gaat ontvangen.