Akkoord over indekken risicovolle leningen tussen lidstaten en Europees Parlement

risicovolle leningen

Eindelijk komt er dan een eind aan de risicovolle leningen die de banken jarenlang verstrekten. Dat zijn de lidstaten van de EU en het Europees Parlement overeengekomen.

De banken moeten straks voldoen aan een aantal eisen, zodat ze zich in de toekomst beter kunnen indekken tegen de risico's van 'rommelkredieten', onrendabele- en oninbare leningen, bijvoorbeeld als het gevolg van een scheiding of ontslag. Dankzij het akkoord wordt voorkomen dat het aantal dubieuze leningen in de Europese Unie toeneemt.

Solide banken

Tijdens de kredietcrisis werd duidelijk dat veel banken verre van solide waren. De oorzaak is bekend: Het verstrekken van teveel dubieuze leningen en dan met name in de bouwsector...

Met het akkoord tussen de EU-lidstaten en het Europees Parlement zullen de banken weer solide worden. Zo kunnen ze bedrijven van leningen blijven voorzien en tegelijkertijd het verstrekken van risicovolle kredieten tegengaan.

Esther de Lange, Co-rapporteur namens het parlement en lid van het CDA, is tevreden over het akkoord. Volgens haar moeten we de risico's van dubieuze leningen niet onderschatten. "Dat heeft de eurocrisis ons laten zien..."

De toekomst van risicovolle leningen

Hoe dit in de praktijk gaat uitwerken is afwachten. Er zijn grote verschillen binnen de Europese Unie op het gebied van opvolgen van financiële richtlijnen en akkoorden. De toekomst zal het leren.

Banken moeten buffer opbouwen

Volgens het akkoord zijn de banken verplicht om een buffer op te bouwen vanaf het moment dat een krediet wordt beschouwd als 'oninbaar'. Dat is het moment wanneer een bedrijf, persoon of, in algemene zin, een kredietnemer 90 dagen niet heeft afgelost. De bank moet er na deze 90 dagen vanuit gaan dat de lening nooit meer kan worden geïnd.

Verlies in 3 jaar afdekken

Zijn er door de banken risicovolle leningen verstrekt zonder onderpand? Dan zijn de banken vanaf 2019 verplicht om dit verlies aan eigen vermogen binnen 3 jaar in zijn geheel af te dekken.

Vooral in de vastgoed zijn er veel slechte kredieten verstrekt. Daarvoor moet een bank een voorziening hebben opgebouwd van 25% na 3 jaar. En na 9 jaar het totaalbedrag. Slechte leningen worden in de EU ook wel afgekort als 'npl's'. Ten tijde van de kredietcrisis (2007) steeg dit aantal met vele miljarden. Gelukkig nemen deze problematische leningen inmiddels af.

Een Europese bank heeft 3,4% npl's

Gemiddeld genomen heeft een bank in Europa bijna 3,5% aan risicovolle leningen. Banken in Zuid-Europa doen het nog het slechtst.

Zo zitten sommige Italiaanse, Griekse en Cypriotische banken opgescheept met 1/3 tot 1/2 deel aan leningen die vermoedelijk niet worden terugbetaald. Het nieuwe akkoord moet voorkomen dat banken bij een volgende kredietcrisis omvallen of geen leningen meer kunnen verstrekken aan bedrijven.

Bron: Limburger

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *